DDG Avond: Film en Pschychoanalyse – 17 juni

Regisseurs en schrijvers zijn van harte welkom op de komende DDG Avond: Film & Psychoanalyse.

Psychoanalyticus Michel van Veen heeft al vele malen de inleiding en het nagesprek verzorgd van diverse speelfilms. Daarom leek het ons een goed idee dit keer een documentaire centraal te stellen.

Op maandag 17 juni vertoont DDG in Het Ketelhuis de film Goede Buren van Stella van Voorst van BeestGoede Buren, geproduceerd door Basalt Film, ging in première op het IDFA en wordt gedistribueerd door Cinema Delicatessen.

Voorafgaand aan de filmvertoning zal Michel van Veen zijn psychoanalytische inleiding houden en na afloop zal er tijd zijn voor een nagesprek met de zaal.
 
Korte inhoud
Toen de Rotterdamse Bep de Bruin na 10 jaar, dood werd gevonden in haar woning, was Rotterdam in shock. Niemand had haar gemist. Hoe kon dit gebeuren? Ada (59) en haar nuchtere overbuurvrouw Wilma (70) besluiten vrijwilligers te worden voor het gemeentelijke antwoord: een campagne tegen eenzaamheid. Samen leggen ze huisbezoeken af, op zoek naar eenzame ouderen die hulp nodig hebben.

Ze ontmoeten Jan (81) en Til (85). Jan heeft zeven jaar lang nauwelijks zijn huis verlaten. In zijn gevecht om onafhankelijk te blijven, wordt hij steeds eenzamer. Til is een sterke en koppige vrouw, die elk aanbod van ondersteuning weigert. De enige aan wie ze haar diepste gevoelens toevertrouwt is haar hond Sandy. Diep geraakt door hun eenzaamheid besluiten Ada en Wilma in actie te komen. Maar kun je iemand wel uit zijn eenzaamheid bevrijden? En waar ligt de grens tussen zorgen voor en bemoeien met?

Interesse om te komen? Bestel je gratis kaartje via eventbrite

Datum: maandag 17 juni 
Locatie: Het Ketelhuis
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: gratis 

[embedded content]

Interviews met bestuursleden: Maarten Treurniet

Maarten Treurniet is tijdens de algemene ledenvergadering van april officieel geïnstalleerd als nieuwe voorzitter van de DDG. Hij volgt Martijn Winkler op, die de afgelopen vijf jaar aan het hoofd van het bestuur stond. Deel uitmaken van een bestuur is Maarten niet vreemd; hij zat negen jaar in het bestuur van de VEVAM, daarvan was hij de laatste zes jaar voorzitter. In die rol zette hij zich onder andere in voor een eerlijkere verdeling van auteursrechten en de lobby voor de nieuwe auteurswet, die binnenkort wordt geëvalueerd.

Maarten begon zijn loopbaan ooit met het live mixen en het opnemen van geluid. ‘Daar bleek ik talent voor te hebben. Dus ik werd al heel jong gevraagd om in studio’s te komen werken en muziek op te nemen. Ik deed het geluid bij onder andere Hauser Orkater. Toen deze groep opgesplitst werd in De Horde en De Mexicaanse Hond kwam ik bij De Horde terecht. Ik verzorgde het live geluid en maakte af en toe muziek met hen. Ook heb ik voor Orkater een studio gebouwd. Daarna heb ik lang gewerkt bij Studio 150, in Wisseloord en in heel veel studio’s in Nederland. Uiteindelijk ben ik in 1986 naar de Filmacademie gegaan.’

Was voor jou de keuze snel gemaakt toen je gevraagd werd om voorzitter te worden van de DDG?

‘Het is nu een heel spannende tijd vanwege de ontwikkelingen bij het Filmfonds, de contacten met de politiek en alles wat er te doen is rondom de arbeidsmarktagenda. Ik wil proberen de DDG te professionaliseren en het voorzitterschap te vergemakkelijken. Als er een directeur is en een goed werkend bureau, dan hoeft de voorzitter niet zo veel meer te doen. Op dit moment kost het mij twee dagen in de week en waarschijnlijk meer. En het is vrijwel onbetaald, dus ik kan het eigenlijk niet lang volhouden op deze manier en daar is iedereen het over eens. Dus die professionaliseringsslag wil iedereen wel maken. Verder zou ik samen willen gaan met het Netwerk Scenarioschrijvers en ACT. Ik zou er graag één organisatie van maken; ‘MakersNL’, met een professionele bezetting en besturen.’

De filmwereld lijkt steeds harder te worden. Is dat zo?

‘Ik wil toe naar een ander model. Iedereen is zo snel op zijn teentjes getrapt en zo snel heeft men het idee dat hun macht wordt ingeperkt of iets wordt afgenomen. Daar wil ik graag van af. Het is wel duidelijk nu dat de producenten daar ook van af willen. Ik wil het vertrouwen in de driehoek proberen te herstellen. Ik ben met allerlei gesprekken bezig om dat voor elkaar te krijgen.

De FERA (Federation of European Film Directors) is de Europese DDG. Ik pleit voor een soort Europese overkoepelende variant waarin alle auteursrechthebbenden verenigd worden, zodat niet alleen schrijvers en regisseurs, maar ook cameramensen, art directors, editors en eventueel ook producenten zich aan kunnen sluiten. Op die manier bundel je de krachten en sta je sterker tegenover partijen als Netflix en Liberty Global.

De DDG mag als vereniging geen minimumtarieven afspreken omdat de leden grotendeels zelfstandig ondernemers zijn. Wij mogen dus geen cao-afspraken maken met bijvoorbeeld de omroepen. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) zegt dat je een kartel vormt zodra je prijsafspraken wil maken voor zzp’ers. Het kartel wordt echter gevormd door partijen als de RODAP (Rechtenoverleg voor Distributie van Audiovisuele Producties). In RODAP zitten alle kabelmaatschappijen samen met alle producenten en alle omroepen. Dat is eigenlijk een onwenselijke situatie want nu zitten de partijen die geld verstrekken in één organisatie met een gedeelte van de ontvangende partijen. Onderhandelen over de hoogte van de vergoedingen is dan bijna onmogelijk. Dat de producenten zich hebben aangesloten bij RODAP heeft een breuk veroorzaakt in het vertrouwen tussen makers en producenten. Ineens kwamen wij als makers in de rechtszaal tegenover onze natuurlijke partners, de producenten, te staan.

Er wordt 1,6 miljard verdiend met het doorgeven van content via de kabel. Dat bedrag is nog hoger als je internet ook meerekent, omdat het internet de rol van de kabel gedeeltelijk aan het overnemen is. Maar wat doet een bedrijf als Ziggo daar nu eigenlijk voor? Ze geven iets door wat iemand anders maakt en vraagt daar abonnementsgeld voor. Maar daarvan kwam tot een paar jaar geleden hoegenaamd niets bij de makers terecht. Voor Ziggo is dat een ideaal verdienmodel, maar nadelig voor de makers. Met behulp van VEVAM en via allerlei rechtszaken en een veranderde auteurswet is er nu een deal tussen RODAP en de makers, maar die deal loopt binnenkort alweer af. Daar moet opnieuw over onderhandeld worden en dat gaat tegelijk met de nu net aangenomen nieuwe Europese richtlijn (AVMSD) waardoor de gehele auteurswet wellicht weer herzien moet worden. Het is een strijd die in alle landen om ons heen gevoerd wordt.

En dan ligt daar nog de vraag hoe je omgaat met een partij als Netflix. De Denen zeggen: wanneer wij als makers al onze rechten bij voorbaat moeten overdragen aan Netflix, dan zijn er uiteindelijk minder inkomsten en moet Netflix een hoger honorarium betalen aan de makers. Netflix weigert inzage te geven in kijkgedrag. Hierdoor wordt het onmogelijk om na te kunnen gaan wie waarnaar gekeken heeft. Op die manier is het zeer ingewikkeld om te bepalen welke maker recht heeft op welk geld.

Er zijn allerlei manieren om Netflix te dwingen Europese of Nederlandse producties te gaan maken. Maar als ze een Nederlandse productie maken en ze willen alle rechten hebben, inclusief de rechten voor doorgifte, dan vind ik ook dat ze daar meer voor moeten betalen. Uiteindelijk verdwijnt al hun winst naar de aandeelhouders in het buitenland. Verschillende landen hebben verschillende meningen over hoe je dat kunt veranderen. In Nederland gaan stemmen op die zeggen dat er een verplicht percentage van Netflix-content Nederlands moet zijn en een verplicht percentage in Nederland geproduceerd moet worden. Dat klinkt leuk, ware het niet dat Netflix graag voor een dubbeltje op de eerste rij zit. Omdat je als makers niets verdient voor de doorgifte, moet je het bij de bron verdienen; dus bij het maken. Kortom: veel politiek getouwtrek en veel mensen die niet precies weten hoe het zit.’

Vind
je het belangrijk dat de leden van de DDG begrijpen waar de
auteursrechtenstrijd om draait en wat er op de achtergrond allemaal
gebeurt?

‘Als mensen zich erin willen verdiepen dan googelen ze wel. Maar ik zou dolgraag wat actievere leden willen hebben. Dat begint te komen nu mensen door beginnen te krijgen hoe belangrijk het is dat we met zijn allen een politieke agenda hebben. Ons filmmakersinitiatief en het symposium heeft al veel gedaan op dat gebied. Martijn is zes jaar voorzitter geweest van de DDG en hij heeft zes jaar voor hetzelfde gevochten. Ook daar is nu veel waardering voor gekomen. De leden vinden de DDG steeds belangrijker worden en ik wil daar nog een slag in maken. Bijvoorbeeld door het oprichten van een juridische afdeling, zodat je als DDG-lid werkelijk beschikt over juridische hulp. Een van mijn dromen is een contractenbureau zoals de Lira dat heeft. Zo’n bureau zorgt namens de regisseurs voor het opstellen van een contract en onderhandelt tevens over het honorarium. Het grote voordeel daarvan is dat je geen vakbond meer nodig hebt. Stel dat de honderd belangrijkste regisseurs van Nederland zich laten vertegenwoordigen door het contractenbureau en Netflix wil een regisseur onder de prijs inhuren, dan kan het contractenbureau dat voorkomen door Netflix te laten weten dat we dat niet gaan doen. Dan heb je macht. En dan is het niet zo dat zij denken: voor jou tien anderen.’

En
als regisseurs buiten het contractenbureau om toch gewoon die klussen
aannemen?

‘Ja, dat zal altijd kunnen. Maar ik wil wel proberen om daar met de regisseurs die zich aangesloten hebben bij de DDG afspraken over te maken. En dat als je die afspraken nakomt, en lid bent van de DDG, je daar voordeel van hebt. Een van die voordelen is dan natuurlijk dat je dan wat meer verdient. Want het contractenbureau hanteert marktconforme prijzen. Ik denk dat dat voor iedereen beter gaat werken. Op die manier krijgt de DDG vanzelf meer leden die zich hard maken voor eerlijke vergoedingen. Ik hoop dat men snapt dat het in het belang van iedereen is dat ze niet onder de prijs gaan werken. Er moet een moreel appel op deze mensen worden gedaan. In België is het zo dat als een regisseur er niet uitkomt bij een productie en van die productie afgehaald wordt of zelf uit het project stapt, een andere regisseur niet zomaar die rol over kan nemen. Er zijn daar ongeschreven regels die zeggen dat je moet bellen met degene die weggegaan is en moet uitvinden waarom dat is gebeurd. Dat zou hier ook gangbaar moeten zijn.

Toen ik zelf een tijd geleden een televisieserie gedaan had en gevraagd werd voor het tweede seizoen ben ik eens uit gaan rekenen wat ik per dag verdiende. Dat bleek minder te zijn dan de cameraman. Toen heb ik tegen de producent gezegd dat ik dat niet vond kunnen. Ik vind dat ik dan namelijk niet de baas kan zijn op een set. Als de cameraman meer verdient, dan moet je hem de baas maken. De producent gaf aan dat hij er niets aan kon doen. Het is maar waar je prioriteit ligt, denk ik dan. Ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik het voor dat bedrag niet kon doen. Vervolgens heeft een andere regisseur de serie geregisseerd. Deze regisseur wist dat ik van de productie was afgegaan, maar heeft mij er niet over opgebeld om te vragen waarom dat was.

Als je met alle regisseurs een afspraak maakt over onder welke voorwaarden je een film maakt, dan zal die producent moeten zorgen voor een redelijke vergoeding. Dan moet hij of zij een andere oplossing zoeken voor scheve inkomensverhoudingen. Uit mijn zak moet dat niet komen, vind ik. Veel Nederlandse regisseurs zijn zo consciëntieus; die willen zo graag iets moois maken dat daar misbruik van gemaakt wordt. Ook anderen zijn met dit thema bezig. Journalisten bijvoorbeeld. Iedereen wil wel een stukje in de krant schrijven. Per woord is de vergoeding heel laag. Ik hoorde laatst hoeveel en het was een belachelijk bedrag. Ook van de goede wil van journalisten wordt misbruik gemaakt.’

Denk je er weleens over na om de organisatie nog breder te maken?

‘We hebben onlangs een gesprek gehad met de FPN (Filmproducenten Nederland). Zij willen samen gaan met onder andere de DPN (Documentaire Producenten Nederland) en de VNAP (Vereniging van Nederlandse Animatieproducenten). Ze willen een federatie gaan vormen om op die manier meer slagkracht en invloed te hebben. Ik vind het raar dat we als DDG bij de NPO moeten bedelen om gesprekken te mogen voeren. Stel dat we allemaal verenigd zouden zijn in een grote federatie, dan zou het toch heel normaal zijn om twee keer per jaar een groot overleg met de NPO te hebben over de gang van zaken. Nu kom je er bijna niet aan tafel. De NPO is van mening dat je niet met iedereen om de tafel kunt gaan zitten, omdat er zoveel organisaties zijn. Dus het is in ons aller belang dat we dat gaan stroomlijnen.’

Zijn er nog meer organisaties die aan kunnen sluiten?

‘Ik vind dat cameramensen bij de cbo’s moeten komen. Wat mij betreft bij VEVAM. Op die manier kunnen zij hun auteursrechten ook doen gelden in de toekomst. Hetzelfde geldt voor de editors, die staan dichtbij de regisseurs. Maar ook art directors horen bij de regisseurs. Ik vind dat VEVAM zich moet uitbreiden met de leden van deze disciplines. Ik zit niet in het bestuur van VEVAM, maar ik heb het wel voorgesteld. Zij hebben daar wel oren naar, mits het de regisseurs binnen VEVAM geen geld kost. Zolang er maar een groter deel van de koek hun kant uit komt. Anders moet je alleen maar de bestaande koek verdelen over meer mensen en dat is niet wenselijk.

Omdat ik al een tijd als regisseur actief ben en in verschillende organisaties zit, is het voor mij inmiddels wat makkelijker geworden om alle ins en outs van de filmwereld te doorgronden. Er zijn er meer natuurlijk die allang in dit wereldje zitten en die groep wordt steeds groter. Daar ben ik wel blij om. Esmé Lammers doet hartstikke goed werk met haar site [www.filmzaken.com]. En er zijn veel meer mensen bewust met het werkveld bezig. Jean van de Velde, Sytske Kok, Pieter Bart Korthuis en Franky Ribbens bij de schrijvers, Gijs Scholten van Aschat, Gonny Gakeer en Reinout Bussmaker bij de acteurs en ook Anna Drijver, een heel bevlogen iemand als het gaat om rechten en organisaties. Zij zijn zich allemaal zeer bewust van de situatie. Het helpt enorm als er zulke mensen zijn.

Verder denk ik dat het goed is als er op de Filmacademie een vak gegeven wordt over het huidige filmlandschap. De DDG geeft elk jaar een dag voorlichting, maar daar valt altijd iedereen in slaap. Dat wil ik met de DDG gaan uitbreiden. Je moet dat bevlogen gaan vertellen. Als je aankondigt dat het alleen over auteursrechten gaat, komt er geen student op af. Het is van essentieel belang dat je weet hoe de kunst- en cultuursector werkt.’

De enquête en het symposium, hoe kijk je daarop terug?

‘Er zijn veel mensen naar het symposium gekomen en de reacties die we gehad hebben vind ik geweldig. Makers hebben heel goed begrepen wat onze inzet was. Laten we nou eerst eens de hand in eigen boezem steken voordat we gaan klagen en naar anderen gaan wijzen. Dat heeft zoveel respons en energie opgeleverd bij iedereen, dat we daar een vervolg aan gaan geven. We gaan nu samen met producenten een bijeenkomst organiseren, een soort voorjaarsoverleg. En ik wil proberen op het Nederlands Filmfestival tijdens NFF Extended een symposium te organiseren over wat kwaliteit nou werkelijk inhoudt. Wanneer heeft iets kwaliteit? Ik wil graag bevlogen makers uit het buitenland hiernaartoe halen om te kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Om daar echt iets interessants van te maken. En dat is sectorbreed, dus ook voor producenten.

We willen eigenlijk allemaal hetzelfde. We willen allemaal betere films. We willen allemaal af van het managementsysteem, zoals dat nu bij de omroep en bij het Filmfonds bestaat. We willen een meer creatieve koers gaan varen. Wij als filmmakersinitiatief willen het liefst een artistiek directeur bij het Filmfonds. Daar maken we ons hard voor. De FPN wil hetzelfde en dat vind ik geweldig. Nu hebben we eindelijk de neuzen dezelfde kant op. Nu moet het gebeuren.’

En heb je op een rijtje wat de doelen zijn?

‘Wat we nodig hebben zijn mensen met een wat groter hart voor creativiteit. Ons vak wordt nu als een soort ambacht gezien. Films worden gemaakt op basis van een afspraak tussen een werkgever en een werknemer. Degenen die zich geroepen voelen om de macht te nemen, die nemen die macht ook. En zij gaan tegen jou als maker zeggen wat zij willen zien, in plaats van dat ze het zelf gaan maken. En dat is de omgekeerde wereld. En het is goed als iedereen zich daar bewust van is. Daar was het symposium onder andere voor bedoeld en op die manier gaan we nog meer bijeenkomsten organiseren. Makers moeten het idee krijgen dat ze belangrijk zijn; dat het belangrijk is wat zij maken.

Kijk, als het altijd zo is dat je samen met een producent ergens moet aankloppen, dan ben je ervan afhankelijk of de producent dat wel wil. Als de producent dan om het goed te kunnen financieren wil dat je iets meer linksaf gaat, dan ga je iets meer linksaf. Als het Filmfonds tegen je zegt dat je iets meer linksaf moet, want anders krijg je geen geld, dan ga je iets meer linksaf. Dat moet veranderen. Dat moet anders gestructureerd worden.’

Veel dingen die je nu vertelt zijn niet nieuw. Wat wordt er ingezet om een verandering op gang te brengen?

‘De filmsector wordt door politiek Den Haag gezien als een zeurende gemeenschap die altijd klaagt over dat er te weinig geld beschikbaar is. Wat er nu anders is is dat Arno Dierickx en ik besloten hebben om Sytske Kok, Gijs Scholten van Aschat en Karin Wolfs bij ons te vragen om samen het Filmmakersinitiatief te vormen en een brief te sturen naar de minister. In die brief hebben we aangegeven dat we het niet over geld willen hebben. We willen het alleen maar hebben over kwaliteit en over hoe we de kwaliteit van films kunnen verhogen. Voor Den Haag was dat volledig nieuw. Daarop sloeg de minister aan en wilde ze met ons praten. Want het gáát in feite ook niet over geld.

Een van de sprekers op het symposium was de Deense producent/regisseur Rumle Hammerich. Hij legde helder uit dat kwaliteit een internationaal begrip is. Je kunt dat niet nationaal zien. Dus een goeie film is internationaal een goeie film. Een goeie Nederlandse film is internationaal een goeie film. Een goeie Deense film is daarom ook succesvol over de hele wereld. Hij vond ook dat als je arthouse wilt maken, mensen na afloop van je film beschadigd de bioscoop uit moeten komen. Anders mag je het geen arthouse noemen. En dat is natuurlijk waar; daar zit de kern van een goeie arthousefilm. En wat is beschadigd? Daar kun je lang over praten. Maar stel je voor dat je dat als Filmfonds als principe zou hanteren bij de toekenning van subsidie voor arthousefilms; dan heb je in no time veel betere en spraakmakendere films. En daar heb je wat aan. Alleen al aan het hanteren van dat soort criteria.

Met het fimmakersinitiatief hebben we heel goed gekeken naar hoe men in België en Denemarken films maakt. Het symposium is daarop geïnspireerd. En toen rees de vraag: ligt onze lat wel hoog genoeg? Hoe doen ze dat in het buitenland? Zijn we nou lui met z’n allen, worden we tegengewerkt, of is het allebei? Is de invloed van het democratische filmproces te groot? En natuurlijk is het van alles een beetje. Als er iemand kritiek heeft op wat ik geschreven of gemaakt heb, dan heeft diegene het altijd over dat wat hij liever had gezien of liever had gelezen, in plaats van dat de kritiek gaat over wat er daadwerkelijk op papier staat. En dat vind ik een dodelijke vorm van kritiek. Daar kun je als maker helemaal niets mee. En dat is in de hele sector een soort ziekte geworden. Op het symposium heb ik daar ook een praatje over gehouden. Er kwamen na afloop mensen naar me toe die zeiden: ‘ik ga het helemaal anders doen, ik heb het al die jaren helemaal fout gedaan’. Dat soort energie, daar heb je wat aan.

Zo heb ik een voorstel gedaan bij het Filmfonds voor een talentenlab. Ik heb er een plan voor geschreven. Ik heb dat plan ook aan het ministerie van OCW gegeven, want zij hadden erover gehoord en vroegen ernaar. Bij het Filmfonds krijg ik nul op het rekest. Wat ik wil is dat er een creatief directeur van een talentenlab komt. Deze directeur nodigt per jaar acht talenten uit die hij of zij interessant vindt. Dat kunnen mensen zijn die net van de Filmacademie komen, maar ook oudere mensen die al films gemaakt hebben. Het talentenlab selecteert makers die een traject ingaan om een keer een heel persoonlijke film te gaan maken. Het talentenlab helpt hen daarbij. Deze acht talenten stop je een half jaar in een hok en je nodigt elke week een Nederlandse of internationale maker uit. Je gaat een film kijken en die ga je helemaal analyseren. Je analyseert waarom het een goeie of slechte film is. Bij voorkeur is het een film die een beetje in het verlengde ligt van één van de geselecteerde projecten. De week daarop kijk en analyseer je een andere film.

Je kunt een psychiater uitnodigen. Je kunt een specialist vragen om te komen vertellen over angst of andere emoties die in de scripts voorkomen. Je kunt politiemensen uitnodigen om te vertellen over misdaad. Je kunt heel veel bedenken om mensen te inspireren. De projecten worden onderling en met de artistiek directeur besproken en er wordt op een creatieve manier over gebrainstormd. Dan heb je na een half jaar of een jaar acht scripts ontwikkeld die allemaal op de een of andere manier bijzonder zijn, daar ben ik van overtuigd. Vervolgens nodig je producenten uit. Zij mogen al die scripts lezen en motiveren welke van die projecten ze willen maken en hoe ze de projecten gaan financieren. Je moet de deelnemers betalen dat halve jaar, maar dat is de beste investering die je kunt doen. Als je dat elk jaar zou doen – en er hoeft per jaar maar één echt bijzondere film uit voort te komen – dan heb je over vijf jaar een compleet ander Nederlands filmlandschap.

Dit plan heb ik neergelegd bij het Filmfonds en die gaven aan dat daar geen geld voor was. Maar daar kun je als fonds toch zelf over beslissen of je er geld aan uit wilt geven? Zij gaan daar zelf over. Bij het Filmfonds moet alles in potjes en regeltjes. Ik zei: ‘verzin een regeltje, verzin een potje en ga het doen, want volgens mij gaat dit echt werken’. Als je het doet, moet je het vijf jaar lang doen. Ik heb er een begroting bij gedaan en zelfs een alternatieve manier verzonnen om het gedeeltelijk te financieren. Maar vervolgens bloedt het dood en hoor je van het Filmfonds nooit meer iets. Je zou zeggen: omarm zo’n project en doe er iets mee. Het valt me allemaal zo tegen wat het filmbeleid in Nederland inhoudt. Het is me onduidelijk wat men werkelijk wil.’

Zijn er belangen bij het Filmfonds om het idee van zo’n talentenlab niet te adopteren?

‘Zij lijken niet wezenlijk geïnteresseerd te zijn in makers. Dat is een ingewikkeld iets vind ik, als je Filmfonds bent.’

En zit er een belang achter?

‘Nee, het is angst denk ik. In hun ogen zijn wij gekken die je in toom moet zien te houden. Maar wij zijn geen gekken. En als die gekte er al is, moet je die koesteren, want daar komen bijzondere dingen uit.’

Vind je dat iemand persoonlijk verantwoordelijk moet zijn voor de kwaliteit van de Nederlandse film?

‘Ik vind dat de directeur van het Filmfonds een toekomstvisie moet hebben en daarop afgerekend moet kunnen worden. In die visie moet wat mij betreft beschreven staan hoe ervoor gezorgd kan worden dat er in Nederland betere films gemaakt worden. Iedereen die solliciteert voor de positie van directeur van het Filmfonds moet wat mij betreft een toekomstvisie schrijven. Daar moet je dan over discussiëren: wat is de beste toekomstvisie? Degene met de beste toekomstvisie neem je dan aan. Naast de artistiek directeur van het Filmfonds zou er een zakelijk directeur moeten zijn, zo zie ik het. Zodat deze man of vrouw zich geheel kan wijden aan het cultuurgedeelte van het fonds. Volgens mij is dat essentieel. Dat is ook de mantra van ons filmmakersinitiatief.’

Denk jij dat het Filmfonds op dit moment van mening is dat de kwaliteit van de Nederlandse film in orde is?

‘Ja, dat roepen ze.’

Dus er is een verschil van mening.

‘Ja, het grappige is dat de minister veel ziet. Zij vindt ook dat de kwaliteit van de Nederlandse film ondermaats is. Je hoeft maar naar de bioscoopcijfers te kijken. Wat af en toe nog publiek trekt is een romantische komedie. Daar willen we allemaal niet meer heen. Ik kan het allemaal niet meer zien in ieder geval.’

Verliefd op Cuba liep wel goed, toch?

‘Jawel. Ik heb niks tegen romantische komedies, mits ze uitzonderlijk goed zijn. En zolang er publiek voor is moet het gewoon gemaakt worden. Maar de vraag is: moet het met gemeenschapsgeld gemaakt worden. Dat is de vraag die ik heb. Als het echt een vernieuwende, romantische komedie is, dan kan ik me best voorstellen dat daar geld voor vrijgemaakt wordt.’

De vraag is dan: wat is het doel van het Filmfonds?

‘Precies, daar gaat het om. Het Filmfonds heeft twee doelen. Het eerste doel is om de culturele waarden van Nederland in film te vatten. Het andere doel is een economisch doel; een manier om de filmindustrie te helpen. Het is helemaal doorgeschoten naar die tweede categorie en de eerste categorie is volkomen achterop geraakt. Maar het Filmfonds heeft statutair dus een cultureel doel en een economisch doel. In het sollicitatie-profiel voor de nieuwe directeur stonden deze twee doelen ook genoemd. Ik wil dat het weer wat meer een cultuurfonds wordt in plaats van een economisch fonds. Vroeger had je het Productiefonds en het Filmfonds. Dat is op een gegeven moment samengevoegd [1993]. Het Productiefonds was het economische fonds en het Filmfonds was het artistieke fonds. Misschien was die vorm met twee gescheiden fondsen zo gek nog niet.’

Was je verrast over de uitslag van de enquête?

‘Nee, ik wist het al. Eigenlijk wisten heel veel mensen het al. Ik heb de FPN gevraagd wat zij er van vonden. Zij gaven aan het grotendeels eens te zijn met wat er in de enquête gezegd wordt. Als Filmfonds zou je enorm verrast moeten zijn door de enquête en de uitkomsten moeten omarmen om er vervolgens iets mee te doen. Maar op de een of andere manier zijn we op mensen hun tenen gaan staan.

Omdat we de producenten en het Filmfonds niet hadden uitgenodigd, vinden sommigen dat we aan polarisatie hebben gedaan. Maar ik zal je vertellen waarom we ze niet uitgenodigd hebben. Er waren veel mensen die het invullen van de enquête spannend vonden. Die checkten nog een keer extra of het wel echt anoniem was. De angst leefde dat het uiten van hun onverbloemde mening slecht zou kunnen zijn voor hun carrière. Toen hebben we besloten om eerst een bijeenkomst te organiseren onder de makers zelf. Om onszelf te verenigen en te enthousiasmeren.

De vraag van het symposium was: ‘waar leggen we de lat?’. Het idee was om eens serieus na te denken over die vraag en tegelijkertijd de hand in eigen boezem te steken. Niemand doet dat. De insteek was om dat echt eens te doen. En zelfs dat wordt niet goed begrepen. Dat je onder makers eens vrijuit wilt praten met elkaar. Waarom moet dat sectorbreed? Waarom mogen we niet een keer onderling overleggen over wat wij echt belangrijk vinden?’

Het staat wel online. De bijeenkomst was niet anoniem, want je kunt het ook terugkijken.

‘Klopt. Maar de enquête was anoniem. Iedereen kon tijdens de bijeenkomst zelf beslissen of hij of zij iets wilde zeggen of niet. Stel dat je de resultaten zou presenteren in het bijzijn van het Filmfonds en de producenten; dan krijg je een discussie over die resultaten en dat wilden wij niet. We wilden die enquête presenteren en praten over het grotere idee erachter. Minister Van Engelshoven vond de bijeenkomst bijzonder indrukwekkend. Juist omdat iedereen daar zo open en zo rustig en zo vol energie en vol vuur over cultuur aan het praten was.’

[embedded content]

Is er een angstcultuur?

‘Ja, daar moeten we van af. Ik wil proberen die bespreekbaar te maken. Met angsten werkt het zo dat je er pas uitkomt als je je angsten gaat omarmen. Dus ik wil die angsten allemaal bespreekbaar gaan maken. Waar zijn mensen bang voor? Ben je nu bang voor het verlies van werk? Voor het verlies van geld? Wat kunnen we doen om daar nou eens écht over te praten? Is die angst gegrond of kunnen we die wegnemen? Daar wil ik het over hebben.’

Hoe gaat het met je eigen werk? Kom je daar überhaupt nog aan toe?

‘Ik ben nu met commercials bezig. Af en toe dan heb ik ineens weer een golf van werk op dat gebied. Daarnaast ben ik bezig met de productie van een speelfilm. Die film heb ik helemaal zonder fonds of producent geschreven en die heb ik aan de AVRO laten lezen en die willen hem heel graag hebben. Er komen heel enthousiaste reacties op. Het verhaal is een rare combi tussen een thriller en een heel emotioneel verhaal. Het is een mix van Three Days of the Condor en Manchester by the Sea. Ik wil de film het liefst zelf gaan produceren. Dus ik ben nu een Duitse en Vlaamse co-producent aan het zoeken.’

Tot slot: Heb je recent nog een mooie film gezien?

‘In Eye heb ik onlangs Jacob’s Ladder gezien, een film uit 1990. Een méésterwerk. My God, wat is dat modern. Als je die film nu zou maken en dan met een verhaal over gifgas in Syrië in plaats van agressie opwekkende drugs in Vietnam, meesterlijk! Echt meesterlijk! Fucking bijna 30 jaar geleden! Die film heeft mij weer volledig geïnspireerd. Als je de kans krijgt die nog eens te zien, dat is echt geweldig. Ik vind sowieso sommige dingen echt waanzinnig. Het derde deel van de Fargo-serie heb ik verslonden. Zo’n serie wordt gemaakt voor tv. Vroeger had je die kwaliteit alleen maar in de bioscoop en nu is dat op televisie. Dat kan dus gewoon.’

Bob Rooyens – Ervaringsles 3: …het wat… en het hoe…

Na ‘Hoofdstuk I’ waarin al losjes werd omgegaan met een protagonist (Adèle) lieten we bij ‘Hoofdstuk II’ de vanzelfsprekendheid, dat een programma rond een hoofdpersoon geconcipieerd wordt, al meer en meer varen. In Loesje Hamel, het prachtige, originele en internationale mode- en fotomodel, zagen we een nieuwe leading personality. Loesje was geen actrice of vocaliste maar wel een vrouw met een betoverende presence. Een vrouw waar je makkelijk verliefd op kon worden. Wat dan ook head over heals Jan Cremer was overkomen. Overal waar ik met Loesje filmopnamen maakte, dook Jan op. Twee verliefde kinderen, het was prachtig.

Toen we over ‘Hoofdstuk III’ gingen nadenken stelden we onszelf voor de keuze of we opnieuw het programma rond een personality wilden concipiëren, of een ander uitgangspunt zouden kiezen. Bij een personality-show is de regisseur uiteraard dienstbaar aan het talent. Tegelijk heeft de regisseur mijns inziens de plicht om de grenzen van het talent te toetsen, waar mogelijk te verleggen en te voorzien van zijn of haar signatuur.
We kozen voor iets anders.
We kozen voor een begrip. (…het wat!)

Het Leitmotiv voor ‘Hoofdstuk III’ werd Jazz. Jazz in vorm, jazz in klank, jazz in taal. Jazz als vrijheid binnen de regels van een thema of afspraak of zoals bij Albert Ayler, Ornette Coleman nauwelijks of geen regels.
Er werd inspiratie gevonden in Kerouac en Ginsberg, in zestiger jaren kunst, in action painting in de topmuzikanten van de Nederlandse jazz-scene en in het fascinerende boekje ‘The Jazz Word’ (ook voor fl. 2,95 aangeschaft bij de Slegte).

…het hoe.
Hoe breng je iets dat je niet kunt zien en niet kunt voelen in beeld.

In ‘Hoofdstuk III, jazz’, zocht ik naar een mogelijkheid om de muziek niet alleen te kunnen horen, maar ook te kunnen zien. Hoe visualiseer je iets dat bestaat uit trillingen die je wel hoort, maar niet kunt vastpakken of zien?
Is het hoorbare ook zichtbaar te maken? Wat is het canvas van een tutti, hoe ziet de penseelstreek van de solist eruit?
Nou had ik wel eens een technicus zien werken met een apparaat voor het afregelen van een bepaalde toonhoogte (bv 1000 Hz). Die toon produceerde een sinus waarvan de hoogte afleesbaar was op een klein rond schermpje (scope).

oscilloscope

Eureka kraaide Archimedes, terwijl hij naakt door de straten van Syracuse rende…!
Dit apparaat opende de mogelijkheid om geluid niet alleen te horen, maar ook te zien. De (live) muziek werd als voedingsbron naar de oscilloscope gestuurd en danste daarop in golvende lijnen en uiteenspattende patronen via een camera naar de ‘eidophor’. Wat we zagen was de rudimentaire vorm van ‘visual effects’, aangestuurd door geluid. 
Nu, zeker nadat Apple rond het millennium dat effect standaard heeft ingebouwd in iTunes, is het weinig spectaculair, maar 55 jaar geleden was het nieuw. We zaten op een schip. Wisten niet waar we waren en ontdekten land waar nog niemand was geweest.

In 1980 regisseerde ik een aantal optredens in de kleinere zalen van het North Sea Jazz Festival (Congresgebouw Den Haag). Video Hilversum, net in business met een nieuwe trein, leverde de faciliteit met 4 camera’s. De beeldmixer was nieuw en van een ander fabricaat dan de mixers in de reportagetreinen van de NTS. Video Hilversum had nog niemand die ermee overweg kon. Omdat het synchroniseren van de hersens van de regisseur met de vingers van de schakeltechnicus, bij ongescripte ‘live’-opnames niet altijd gelijk loopt, liet ik Video H. weten dat ik in dit geval, liever zelf wilde schakelen. Prima!

Ik zag de reportagetrein voor het eerst bij het Congresgebouw in Den Haag tijdens de technische opbouw. De mixer lag als een vamp in de tafel. Verleidelijk als de maagd van Lorelei speelde ze ‘hard to get’ naar een jongeling die voor het eerst zijn vingers strekt, naar de liefde.
De hardware bezat een uitgebreide schabloonmixer met als prikkelende nieuwigheid een instelbare soft-edge. Een tafel met mogelijkheden om tot nieuwe beeldcomposities te komen. Beelden met een andere impact dan ritmisch de musici en de instrumenten volgen via totalen, getrokken shots, mediums en close ups.
Onderstaande clip toont een stukje uit een optreden van het Trio Kirk Lightsea, de begeleiders van Dexter Gordon. Zij speelden een voorprogramma, omdat Dexter spoorloos was. Anderhalf uur te laat en in kennelijke toestand, dook hij op. Misschien wel om de verloren tijd in te halen zette hij op een razend hoog tempo een nummer in dat hij zelf alleen nog bij kon benen door veel lange noten en cliché’s te blazen.
De ballads daarentegen, waren van ongekende schoonheid. Dat wel!

In 1984 vertrok ik met een klein Hollands team (Roland de Groot art direction, Theo Houthuizen licht, Fried van der Linden maquettes en chef d’equipe Gerrit den Braber) naar Boekarest voor een co-productie met de Roemeense televisie. Roland de Groot en ik hadden een spelfantasie bedacht waarin twee vrouwen elkaar trachten af te bluffen met overtreffende verrassingen.
Onze input betrof het creatieve deel, de Roemenen leverden de faciliteiten.
Het was pionierswerk. De studio waarin we werkten (de best geëquipeerde en grootste die er was) had een vloer als een mountainbike-circuit. Hun trots, een bejaarde Vinten dolly, had vierkante wielen. We hebben eerst de vloer uitgevlakt met meubelplaat en de wielen naar een werkplaats gestuurd om weer rond te maken. Het team was geweldig en tot alles bereid, maar omdat onze productiemethodes nogal verschilden, was er een wat stroperige beginfase. Op de eerste productieochtend wilde ik alle betrokkenen op de studiovloer zien. Ik denk dat er wel een kleine 100 mannen en vrouwen waren. Ik vond het veel, maar ok, engagement is alles.
Via een tolk sprak ik ze toe, toonde schetsen en maquettes en trachtte duidelijk te maken wat het plan was. Ze knikten, waren enthousiast en er was applaus.
‘Ok’, zei ik, ‘dan gaan we nu beginnen’.
Niemand vertrok.

Nou ja, de cameramensen pakten een stoel en gingen achter hun camera zitten en de rest was op de vloer, druk met elkaar in gesprek. Ik vroeg aan mijn tolk waar de dames en heren zich zo over op wonden. Het bleek dat zij met elkaar bespraken hoe we het programma zouden gaan maken. Dat vond ik nogal grappig. Ik verzocht de dames en heren via de tolk om de studiovloer te verlaten, terug te keren naar hun ateliers en dat ze verder gaandeweg het proces wel zouden merken wat er van ze verlangd werd. Dat was duidelijk ongebruikelijk, maar men verliet de vloer en de meesten ook nog de studio.

Dat de cameramensen op stoeltjes achter hun camera zaten vond ik geen goed idee. Ik sprak ze daarop aan. Bleek dat ze zelden of nooit met een camera reden en dat ze al helemaal nooit in ‘on’ een inzoom maakten. Uitzoomen was geen punt, zeiden ze. Maar inzoomen zat er niet in. In ‘off’ konden ze inzoomen. Scherpstellen en op cue probleemloos uitzoomen. Maar ja dat kan een kleuter ook. Kortom er viel de eerste dagen veel zendingswerk te verrichten. Ze beschikten over prima spots, maar hadden geen cinemoids. Die hebben we razendsnel in laten vliegen, evenals hoogglans plakfolies en ander materiaal.

We liepen tegen problemen aan, waar we totaal geen rekening mee hadden gehouden. Bijvoorbeeld schaarste. Met decor en kostuum had ik afgesproken dat we het programma in 4 kleuren zouden maken. Een paar weken voor aanvang productie, was ik ter controle en voorbereiding in Boekarest en liet men mij o.a. de kostuums zien. Stralende gezichten, trotse blikken, die betrokken toen ze aan mij zagen, dat ik niet tevreden was. Eugenie Brands die de kostuumtekeningen had gemaakt, had die voorzien van de stoffen in de juiste kleuren. Ik zei, dat de kostuums prachtig in elkaar waren gezet. Puntje precies, pico bello maar dat er van de kleuren niets, maar dan ook niets klopte. Daar klaarden, wonderlijk genoeg, de gezichten meteen van op.

‘Ahhh, c’est une bagatelle’, zeiden ze (taal was Roemeens, Russisch of Frans). ‘Bagatelle’ bleek een woord dat we later (o.a. bij de studiovloer en de wielen van de dolly) nog vaak zouden horen.

‘Niks bagatelle’ zei ik, dit zijn de kleuren, wijzend op de schetsen, en daarin moet het gemaakt worden. Ze hadden wel geprobeerd om stof in de gewenste kleuren te kopen, maar niet kunnen vinden. Sorry, maar het moet toch echt in die kleuren. De chef van de kostuumafdeling, zette een blikken trommeltje op zijn desk, nam daar een bundeltje ‘Lei’ (Roemeense munt) uit en stuurde een medewerkster, met de vier kleurenstaaltjes de stad in. Een paar uur later kwam ze met niets terug. Geen enkele winkel in Boekarest verkocht stof in de gewenste kleuren. Het was er gewoon niet. Net zomin als er sinaasappels waren of vlees of brood. Ja, soms één dag en dan stonden mensen in lange rijen te wachten in de hoop een brood of een stukje vlees te kunnen bemachtigen. Overdag, werd bij 30 graden vorst, in de middag een aantal uren de elektriciteit afgesloten. Schaarste! Om 6 uur, als het journaal werd uitgezonden was er weer stroom. Dan ging de televisie aan en kon de bevolking kennisnemen van de grootse daden die Nicolae Ceausescu die dag weer voor het volk verricht had. De wereld in Roemenië was een andere dan die wij kenden. Schraal, arm, schaarste en …. Securitate. Er nooit zeker van zijn of je collega jou wel of niet bespioneerde.
Op het kostuumatelier, had men getoond alles in het werk te stellen om te voldoen aan mijn 4 kleurenwens. Nu dat opnieuw niet gelukt was, bleef er, zo meenden zij, niets anders over dan maar te accepteren, wat voorhanden was. Maar ja, zo eenvoudig was dat niet. Hun ‘bagatelle’ was voor mij een onoverkoombaar obstakel. Met de virtuele parfumspuit complimenteerde ik ze voor hun inzet, enthousiasme en vakkennis, maar keurde desondanks de kostuums af. Paars voor geel en groen voor rood kon echt niet. Kostuums moeten harmoniëren en niet tegen elkaar schreeuwen en ruzie maken. Stilte!
Teleurgestelde gezichten.
Maar….., ik had een oplossing.
Vanuit Nederland lieten we dozen vol tinnetjes textielverf in de gewenste kleuren opsturen. De kostuums werden uit elkaar gehaald, geverfd, opnieuw in elkaar gestikt en iedereen was gelukkig.

Mijn jarenlange 1e kameraman Ruud Stienen hadden we uitgenodigd om een paar dagen in Boekarest te komen kijken. Als een Godsgeschenk stapte hij de studio binnen op het moment dat we aan de repetitie en opname begonnen van een redelijk gecompliceerd nummer met ‘Flairck’.
Ruudje was nog geen vijf minuten binnen of hij stond al achter de camera. Inzoomen, uitzoomen, pannen en rijden. De bekken vielen open.

Het programma heeft als titel: “it’s All in the Game’ en werd in 1985 de nationale inzending van Roemenië naar het Gouden Roos Festival in Montreux. Het programma werd daar onderscheiden met een ‘Special Mention’. Lange inleiding, maar ja, ook dit was programma-maken.
Het complete programma is door iemand op You Tube gezet.

[embedded content]

Een ander voorbeeld van muziek vormgeven gebruikte ik in het openingsprogramma 3e Net op 4 april 1988. Het programma bevatte de U.S.P. van dat 3e net. Gids langs alle prachtige voornemens en plannen was Peter Faber. De muzikale opening kwam van 3 pianisten: Daniël Wayenberg, Louis van Dijk en Pim Jacobs.

Een paar jaar geleden maakte ik op verzoek van een vriend twee opnames die bedoeld waren als background projectie bij een theateroptreden van een pianiste/vocaliste.
Het orkest is het: Millennium Jazz Orchestra o.l.v. Joan Reinders.
Het project is ergens in de goede bedoelingen blijven steken. De tracks zijn nooit gebruikt. Voor wie interesse heeft, zijn ze te zien op mijn sitepage:
http://www.bobrooyens.com/black_whitebg7.html

Titels:  To love’  en  ‘I’m not at all in love…’

20.4.2019

Ben jij mijn filmdate? – 20 juni

DDG-leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de tweede editie van Ben jij mijn Filmdate?, een netwerkmiddag voor ervaren scenaristen, regisseurs en producenten. Een halfjaarlijkse APK van je professionele netwerk, georganiseerd door Scriptbank in samenwerking met Dutch Directors Guild, Netwerk Scenarioschrijvers en Filmproducenten Nederland. 
DDG leden krijgen korting en betalen slechts € 25 voor deelname aan dit event.

Hoe ziet de middag eruit?
In een speeddateronde ontmoet je schrijvers en producenten, kun je nieuwe samenwerkingen aanboren of oude nieuw leven inblazen. In een tweede meer verdiepende ronde kun je nieuwe projecten ontdekken aan een Proeftuintafel, aanschuiven bij auteurs die hun boek pitchen voor verfilming (i.s.m. Singeluitgeverijen), of je oriënteren op de mogelijkheden van podcasts. Net als de eerste keer in VondelCS verwachten we ongeveer 60 deelnemers.

Wanneer: Donderdag 20 juni van 14.00 – 17.00, met na afloop een borrel.
Deadline aanmelden: Vrijdag 14 juni
Waar: Spring House, De Ruyterkade 128, Amsterdam.
Ga meteen naar het inschrijfformulier of  lees eerst meer

    

Bob Rooyens ervaringsles 2: nieuwsgierigheid

Als beginnend regisseur pakte ik alles aan. Van een showtje met cabaret-liedjes van Guus Vleugel:

…..tot dramatische dialogen tussen een Duitse vader en zoon over de tweede wereldoorlog.

Ik regisseerde maandelijks ‘Club Domino’ (serie met vedetten van het Franse chanson) en in 1963 begon ik met Willem Duys aan ‘Voor de Vuist weg’. Met Mies Bouwman maakte ik een documentaire over straatmuzikanten: ‘Toonkunst op de keien’ en met Ko van Dijk (beste leerschool ever) een comedy-serie.

Allemaal zeer verschillende genres en zoals elk publieksprogramma, gericht op een emotionele reactie bij de toeschouwer. Inhoud is voor mij een variant van steeds maar weer dezelfde handelingen of situaties die min of meer dezelfde identificeerbare emoties oproepen. ‘Boosheid, angst, verdriet, vreugde’ en afgeleiden daarvan als ‘afgunst, schaamte, begeerte, liefde, verbazing, haat, wraak etc….’

Regie gaat niet over inhoud, maar over vorm. De manier waarop je je team aanstuurt en inspireert, de keuze van de medewerkers, de protagonisten, antagonisten, taal, muziek, decor, graphics, aankleding, licht, kostuum, stemgebruik, make-up, camera-uitsnedes, volgorde van shots…, allemaal vorm. Vorm = kiezen. Keuzes die het eindresultaat bepalen.

Alles zit in de vorm. De vorm is de verandering. Het bakken van een taart is niet nieuw. Het is de vorm waarin het nu op televisie wordt gebracht die anders is. Cabaret is niet nieuw, cabaret begon al in 1881 in Parijs, in Le Chat Noir van Rodolphe Salis met de flamboyante Aristide Bruant als grote brutale bek. Iconisch vastgelegd op de affiches van de Toulouse-Lautrec. (Begin 60er jaren kocht ik voor fl. 2,95 bij de Slegte, het boekje: ‘Montmartre van Tempel tot Tingeltangel van Rits Kruissink. Geweldige bron van informatie, vermaak en schoonheid. Warm aanbevolen.)

Theater is niet nieuw. Theater is de voortzetting van de potsenmakers op de jaarmarkt. Zo’n 500 jaar voor Christus maakten de Grieken al drama. En drama is een blik op ons zelf. De inhoud is altijd het menselijk kunnen en vooral het menselijk tekort. Het is de vorm die het anders maakt. Dans is in oorsprong de erotische betoning van het lichaam. Het is de uitdaging en de verlokking die wordt aangejaagd door de oerdrift tot paren. De vorm is de betekenis.
De talentenjacht is niet nieuw. In 1964 maakte ik ‘Nieuwe Oogst’. Het was de wieg waarin André van Duin z’n eerste boertje liet. In 2019 is de concurrentie tussen talentenjachten moordend. In de jaren 60 maakte een gongslag of een hinnikend paard, een einde aan de illusie van een glorieuze toekomst in de showbusiness. Nu is dat een stoel die niet wil draaien, 100 mensen in een vrolijke wand die niet opstaan….

….of een krankzinnig kostuum waarvan de jury niet wil weten wie erin zit.

Deelnemers, jury, verliezers en een winnaar. Allemaal hetzelfde principe, alleen de vorm is veranderd.
Vorm als inhoud kan betoveren.
Inhoud zonder vorm is verloren.

Toen ik in 1962 begon was er nauwelijks referentie, laat staan geschiedenis. De regisseurs van de eerste generatie waren voornamelijk radiomakers die, na een spoedcursus bij de BBC, door hun omroep werden doorgeschoven naar de televisie. Zij maakten eigenlijk radio met een plaatje. 
Het medium werd als prachtige bruid, met een authentieke personality niet herkend. De potentie en mogelijkheden lagen nog verborgen achter de hardmetalen panelen van de techniek.

Op 6 oktober 1964 werd ‘Hoofdstuk I’ uitgezonden. Een serie programma’s rond Adèle Bloemendaal. Het werden zes Hoofdstukken. Adèle was alleen te zien in de eerste aflevering. In een andere column heb ik al eens uitgelegd hoe dat gekomen is. ‘Hoofdstuk’ was een gezamenlijk programma van Jef de Groot en mij (samen concept en productie en ik deed de regie). We hadden een creatief team om ons heen verzameld dat in de kern bestond uit Massimo Götz (decorontwerp), Armando (kunstenaar), Hans Sleutelaar (schrijver/dichter) en Frits Müller (graficus/illustrator/ cartoonist). ‘Hoofdstuk’ markeert voor mijzelf het begin van televisie als een medium dat meer kan, dan het (al dan niet ‘live’) verplaatsen van bewegende beelden.

Ik herinner mij dat ik een keer de C.C.K (technische controle-ruimte) binnenliep en uit nieuwsgierigheid informeerde waar een paneeltje met drie rijen knopjes eigenlijk voor diende.
‘Oh dat? ….dat is het stuk in kont paneeltje’.
‘Hûh..!?’
Ik wist toen niet en nu nog niet, waar die uitdrukking vandaan komt. Ik voelde wel een sterke impuls om eens op die knopjes te drukken. Dat heb ik ook gedaan en tot mijn grote geluk bleek de hoofdbeeldtechnicus Theo Jansen een avonturier die volkomen paste bij mijn nieuwsgierigheid. Het railtje bleek in retrospectief een luminanz keyer. Met aan de ene kant de inlay en aan de andere kant de overlay. Bedoeld als titelkeyer, maar werd als zodanig nooit gebruikt. 

Vanaf dat moment strekte de elektronica, het hart en de bloedsomloop van televisie, haar armen naar mij uit. Het was de geboorte van Venus. Verwekt uit zeeschuim, naakt en toch nog zo verhullend op de schelp gezet door Botticelli. Mijn zeeschuim was elektronica. Tot in de diepste krochten van haar ziel, werd er aan de knopjes van mijn zojuist geboren Venus, geschroefd en gedraaid. In retrospectief denk ik, dat het eerste beeld dat ik via elektronisch gemanipuleer heb gebruikt, het beginshot is van Mark Murphy’s ‘Out of this world’. De ‘inlay’ is een zwart/wit testbeeld.

We experimenteerden met de vloek van elke technicus, namelijk het ontregelen van afregel-instructies van de camerafabrikant. We lieten het wit vastlopen en zochten in combinatie met de luma keyer, naar een ‘high key’ effect.

Voor een choreografie van Robert Kaesen had Massimo Götz een open balkendak bedacht. Voor we de studio ingingen besprak ik bij mij thuis met Massimo en belichter Henk de Rover gedetailleerd het programma door. Toen het balkendak aan de orde kwam, frutselden we met een stukje karton en een doos lucifers een modelletje in elkaar, deden het licht uit en keken met een zaklantaarn er boven, wat er qua belichting allemaal mee kon.

Omdat een hand nou eenmaal niet helemaal stil staat, zagen we het licht dat langs de lucifers op een wit velletje A4, viel, bewegen. Wauw! Dat moesten we hebben. Bewegend licht!
Henk de Rover liet in de studio een rail installeren. Daaraan werd een 5kw opgehangen en belichtings-assistent Ole ter Kuile trok die spot aan een touwtje heen en weer. Het bezorgde hem in televisiekringen de troetelnaam: Ole en de vliegende 5kw.
Het zou nog tot in 1980 duren voordat ‘Genesis’ met de eerste Vari-lite’s ging werken.

Theo Jansen, was een technicus die nergens voor terugdeinsde. In mijn naïviteit dacht ik dat er misschien wel iets moois zou gebeuren als je de iconoscoop (de beeldbuis in de zwart/wit camera) een tijdje in een ‘freezer’ zou leggen. Theo vond dat wel een leuk idee. Ik dacht, misschien zien we bij het opwarmen in de camera het beeld kristalliseren of zoiets….De buis werd bevroren en daarna teruggeplaatst in de camera. Met hijgende opwinding in de strot en kwijl rond de lippen, keken we naar de monitor.
Er gebeurde niets. Ja, de buis was naar de knoppen!

BR_13.4.2019

IN MEMORIAM PIETER VERHOEFF

1964: ik ben 18 en net begonnen aan het tweede jaar van de Nederlandse Filmacademie (Toen nog een 2–jarige opleiding), studierichting camera en montage. Samen met de latere NOS-cameraman Fred Mekenkamp waren we de benjamins, wiens collegekaarten vervalst moesten worden omdat we anders geweigerd zouden worden voor films boven de achttien.

De meesten van onze medestudenten waren in de twintig. Toen zagen we de kersverse eerstejaars binnenkomen, ouder dan wijzelf maar de meesten begin twintig. Maar er was er een bij, die duidelijk een stuk ouder was dan de rest: iemand die meer  levenservaring uitstraalde dan de anderen. En dat was Pieter Verhoeff. De rest van jaar werd vooral gedomineerd door het eerste tv-optreden van Boudewijn de Groot (ook een eerstejaars), die bij Willem Duys de banvloek over President Lyndon Johnson mocht uitspreken vanwege zijn Vietnam-beleid. Dat een schoolgenoot in een klap landelijke bekendheid verwierf met de protestsong :”Meneer de President” was het gesprek van de dag. Verder bereidden wij tweedejaars ons voor op het eindexamen en liet de klas van Pieter Verhoeff zich inwijden in het magische filmvak door de wijze lessen dramaturgie en mise-en-scene van onze directeur: de nu vergeten, maar destijds zeer gerespecteerde dr.J.M.L.Peeters.

Een paar jaar later liep ik op een zaterdagavond met de ziel
onder de arm rond op het Spui. Ik zat in militaire dienst, had bij de keuring
verzuimd psychische gekte te simuleren om S-5 te krijgen en moest er dus aan geloven.
Het was m’n vrije weekend en dan hing je op zaterdagavond op het Spui rond in
afwachting van de om 24u startende happening van Robert Jasper Grootveld rond
het Lieverdje. En daar liep ik Pieter Verhoeff tegen het lijf. In afwachting
van het magisch provo-gebeuren rond het Lieverdje gingen we een pilsje drinken
in De Oude Herberg in de Voetboogstraat. En toen pas werd me duidelijk, waar
die eerste indruk van een student met levenservaring vandaan kwam: Pieter had
inderdaad voor hij op de Filmacademie werd toegelaten een beroepsmatig leven
achter de rug van een opleiding aan de Sociale Academie en praktisch werk als  “jongerenwerker” zodat hij op de hoogte was
van de sociale kaart van Amsterdam, waartoe ook de Famos behoorde, een soort
jongeren clubhuis in de Vondelstraat, dat ik goed kende omdat er ook
jazzconcerten werden georganiseerd met Louis van Dijk en Willem Breuker.
Tijdens die pilsjes bleek ook, dat Pieter een echte Fries uit Lemmer was en ik een
geboren en getogen Amsterdammer met slechts een Fries klinkende achternaam.

We gingen na de Filmacademie ieder ons eigen weegs: ik werkte de eerste zes jaar van mijn carrière als cameraman bij het gerenommeerde filmbedrijf Cinecentrum en Pieter trad in dienst bij de VPRO, waar hij meewerkte aan het speelse en spraakmakende programma “Het Gat van Nederland”. Daarna maakte hij  het ene gezichtsbepalende VPRO programma na het andere zoals de eerste Nederlandse fake-documentaire  “Rudi Schokker huilt niet meer”, “De Katvanger” en de autobiografische serie “De Vuurtoren” over zijn jeugd in Lemmer. Hij debuteerde als bioscoopfilm regisseur met “ Het teken van het beest” met de onvergetelijke Gerard Thoolen in de hoofdrol en daarna het eveneens in Friesland spelende “De Dream”. Wat hem als regisseur opvallend maakte was dat hij zowel met beroepsacteurs als amateurs erg goed overweg kon en vaak in een mix van die twee categorieën uitstekende en geloofwaardige  rolvertolkingen wist te bereiken.

We kregen in het voorjaar 1998 erg veel met elkaar te maken  na een vergadering van het Genootschap van
Nederlandse Speelfilmmakers (een beroepsvereniging waar iedereen, die een
functie in een speelfilm had vervuld lid van kon worden: regisseurs,
scenarioschrijvers, editors, geluidsmensen, cameramensen) .

Vier ontevreden leden van deze club dronken op een mooie voorjaarsdag een glas na afloop op de stoep van The Movies: Pieter Verhoeff, Ger Poppelaars, Gerrard Verhage en ondergetekende. Al snel waren we het erover eens, dat het GNS een krachteloze, ten dode opgeschreven club was geworden en het tijd werd, dat er een specifieke belangenvereniging voor fictie-regisseurs moest komen, maar dan een echt gilde. Dit bleek niet zomaar een ideetje te zijn, dat iedereen weer snel vergat, maar een levensvatbare gedachte, die het volgende halfjaar werd uitgewerkt in hilarische bijeenkomsten in Arti et Amicitiae, zodat tijdens het Filmfestival Utrecht in september 1998 de officiële oprichtingsvergadering kon plaatsvinden. Een bijeenkomst waar tot onze verrassing en grote vreugde iedereen op af gekomen was. Vooruitlopend op de gedachte, dat we internationaal aansluiting in de filmwereld moesten vinden, schroomden we niet de eigen taal te verloochenen en zag op dat moment  de Dutch Directors Guild het leven.

Vier DDG oprichters op een rij: Pieter Verhoeff, Gerrard Verhage, Hans Hylkema, Ger Poppelaars

Tegen Pieter zeiden we: jij bent de nestor van ons vieren,
dus jij moet de eerste voorzitter worden. Pieter stribbelde tegen: ik heb ooit
in het bestuur van de Christelijke Jongerenvereniging van Lemmer gezeten en
daarna gedacht: eens maar nooit weer. Maar hij zwichtte op voorwaarde, dat Hanneke,
zijn vrouw hem als secretaresse terzijde mocht staan.  

Daar waren we alleen maar blij mee en we konden met een startsubsidie van het toenmalige VEVAM/SEKAM (onder leiding van Wim Verstappen) in een zolderkamertje van het Filmfonds aan de Jan Luijckenstraat aan de gang. Die eerste jaren waren een pionierstijd en zoals bij elk pionierswerk leverde zo’n semi-amateuristische periode veel plezier op met uitdagende ideeën zoals het voornemen een standaard-contract te realiseren. Met behulp van een mediajurist kwam  er zeker een concept, maar ik geloof, dat het bulderende gelach van de producenten ons zo’n beetje in de andere hoek van de kamer deed belanden: wat dachten we wel wie we waren! Het filmlandschap is inmiddels sterk veranderd, maar het standaard contract is er nog steeds niet.

Na een paar jaar onder Pieters bezielende voorzitterschap waarin de DDG op aandringen van een aantal documentaire-makers haar exclusiviteit opzij zette en een algemene regisseursvereniging werd, nam ik het voorzitterschap daarna van hem over.

Een half jaar geleden bij de viering van twintig jaar DDG in de Schiller Brasserie zaten we met een glas rode wijn herinneringen op te halen. Daarom was de schok des te groter toen ik nietsvermoedend op Witte Donderdag in mijn huisje in Friesland naar het Journaal keek en daar plotseling beeldvullend het portret van Pieter zag verschijnen, onmiddellijk gevolgd door de tekst, dat hij de avond ervoor gestorven was. Ik ging naar buiten om het goed tot me te laten doordringen, liep de dijk op, keek uit over de Waddenzee en zag langzaam een rode bal  achter de kim omlaag  zakken. Daar ga je, Pieter, dacht ik. Die zon kwam de volgende ochtend  gewoon weer op, maar Pieter Verhoeff is niet meer.

Nog wel kunnen we naar al die mooie en interessante films
van hem kijken. Laten we dat doen en hem op die manier eren.

Hans Hylkema

Op donderdag 25 april om 13.30 uur is de afscheidsbijeenkomst van Pieter Verhoeff in De Duif, Prinsengracht 765 in Amsterdam. Pieter zal wegvaren over de Amstel.

Bob Rooyens ervaringsles 1: gezag (laat je niet manipuleren of gek maken)

19 Maart j.l. werden in Pakhuis de Zwijger door de ‘Dutch Directors Guild’ en VEVAM, collega’s in verschillende categorieën onderscheiden voor de beste regie in hun genre. Zelf werd ik geëerd en gelauwerd met een ‘Carrière Award’. In een vraaggesprekje met Eric Blom, kwam onder andere de ontwikkeling van het vak en in relatie daarmee, de veranderende rol en betekenis van de regisseur, van ‘vroeger’ (begin jaren zestig) tot nu, aan de orde.
Nou was de avond een feestje. Veel vrolijkheid. Meer luchtigheid dan gewichtigheid en dat is ook volkomen terecht. Maar kennelijk, gezien de reacties, waren er meerderen geïnteresseerd in de ontwikkeling van toen naar nu. Vandaar dat ik een aantal van mijn ervaringen heb samengevat in ervaringslessen.

Een verhaal dat begint met ‘vroeger’, zit vrijwel meteen in de problemen. Vroeger is een woord dat niet lekker in de mond ligt. Het heeft geen bite, geen glamour. Eerder de vriendelijke gloed van een warme stoof voor bejaarde koude voeten. Vroeger is veelal de proloog voor een ouwe lullenpraatje. Maar, vroeger is ook de plattegrond waarop staat wat er nu is. Mooie programma’s, lelijke programma’s, programma’s die entertainen, die vervoeren, vervelen, iets leren, shockeren, aaien en pleasen.

In 1962, stuurde de Avro mij naar de eerste regiecursus die de gezamenlijke omroepen hadden geïnitieerd. Duur opleiding 2 maanden. Wat mij ervan is bijgebleven zijn de ontmoetingen met een aantal prikkelende personalities. Bevlogen regisseurs die in de euforie leefden van een nieuwe liefde. Van heftig geëmotioneerd, Willy van Hemert tot briljante eenvoud (less is more) Leen Timp. Van motiverend, zelfverzekerd Walter van der Kamp tot extreem ontdekkend Kees van Iersel. Van inspirerend beeldend Peter Zwart tot grondlegger van de literaire show en mijn latere mentor Jef de Groot.

Ik begon in een tijd dat de beelden zwart/wit waren, camera’s niet te tillen en zoomlenzen nog niet bestonden. Uitsnedes werden gemaakt door het voordraaien van lange of korte lenzen die op een zogenaamde turret waren gemonteerd.

turretcamera

In draaiboeken werden niet alleen de shots genoteerd, maar ook met welke lens dat shot gemaakt moest worden. Geen chroma-key, geen effectmachines, geen bewegend licht, geen ledscreens, geen beeldbandregistratie, geen editing. Drie camera’s en daar moest je het mee doen.

Ervaringsles 1: gezag (laat je niet manipuleren of gek maken)
Eén van de programma’s uit mijn beginperiode was een soloprogramma rond Dakota Staton. (Werd samen met Sarah Vaughn en Ella Fitzgerald gerekend tot de beste jazzvocalisten ter wereld.)
Opname: Studio Concordia (omgebouwd theater in Bussum). 

Qua televisievormgeving was het de tijd van zetstukjes. Ging een liedje over de liefde (wat nogal eens voorkwam) dan stond er wel ergens een hart, een cupido of een Biedermeiertje met rozen. Bij Summertime een zonnetje en bij Blue Moon...nou ja, je snapt het wel. Ik hield daar niet van. Past al helemaal niet bij jazz. Dat is de muziek van het rauwe vlees, van body and soul, van echt en oorspronkelijk. Ik had bedacht om de ballads in wit op te nemen en de uptempo nummers in zwart, waardoor ik via de optische bank, (filmtrucage) als een paard op een schaakbord van het ene nummer naar het andere kon springen. Van snel naar slow en vice versa.
’s Middags nam ik de ballads op. (witte horizon) ’s Avonds de uptempo nummers. (zwarte gordijnen) De begeleiding bestond uit een gelegenheidscombo van Nederlandse muzikanten onder leiding van Frans Elsen. De persoonlijke begeleiding van Dakota lag bij haar echtgenoot. Een lid van de Muslim Brotherhood die na de avondpauze, waarin de muzikanten bij het eten een biertje hadden gedronken, ontstak in razernij. Hij eiste van mij dat ik de muzikanten zou vervangen vanwege het feit dat ze naar alcohol roken. Ik heb hem uitgelegd dat in Nederland andere regels golden dan die hij zichzelf had opgelegd. Om de muzikanten te straffen liet hij de uptempo nummers aanzienlijk sneller spelen als normaal. Het programma was zeker 10 minuten korter dan het zou zijn geweest bij een normaal tempo. Dat was voor de muzikanten geen pretje. Daarbij had ik in de loop van de middag nog een andere opstandigheid moeten dresseren.

Eén van de drie camera-mensen meende dat hij beter gekwalificeerd was om regisseur te zijn dan ik. Hij pleegde voortdurend obstructie, zette andere shots voor, dan die ik wilde zien. Het is een vaker voorkomend fenomeen, waar nieuwe jonge regisseurs mee te maken kunnen krijgen. De vraag om een beetje professioneel te zijn hielp niet. Hij bleef dwarsliggen en daarmee ook de sfeer in de ploeg saboteren. Ik heb hem toen maar even apart genomen en gezegd dat hij naar huis kon gaan. De twee overgebleven cameralieden, werkten daarna voor vier. De onbemande camera zette ik op een krap totaal. Niemand iets van gemerkt. Het sprak zich binnen de destijds nog redelijk kleine kring van cameralieden natuurlijk wel door en het na-ijleffect was heel gunstig. Nooit meer dat soort problemen gehad. Temeer, omdat er al snel een natuurlijke selectie plaats vond van mensen die qua smaak, ambitie en talent bij elkaar pasten.

Nabewerking:
Uit de baarmoeder van zwart/wit televisie was nog maar net een bewegend, transporteerbaar plaatje geboren. Apparatuur om die plaatjes te kunnen editen en bewerken, zou nog lange tijd op zich laten wachten. Omdat het continuity-idee van een soort schaakbord, een bewerking vereiste op de optische bank liet ik het programma opnemen op 16mm tele-recording. Dat is de enige reden waarom het programma de begintijd heeft overleefd. Alle beeldbandopnames uit die tijd zijn gewist, verbrand of weggegooid.

Mij was al snel duidelijk dat het medium zelf, de elektronica, een authentiek stuk gereedschap is, dat de creativiteit van de maker meer mogelijkheden bied dan het in een bepaalde volgorde zetten van verschillende uitsnedes.

Techniek is gereedschap. Het is het penseel en de verf van de schilder, het zijn de letters van de literator. Rembrandt gebruikte hetzelfde doek, dezelfde penselen en dezelfde verf als andere schilders toen en nu. Het gereedschap is geen resultaat. Hij of zij die het gereedschap hanteert is het resultaat. De inhoud van schilderijen is bijna altijd dezelfde. Landschap, stilleven, personen, dieren, strepen, lijnen, vlakken, stippen, of een combinatie daarvan. Het individu maakt er een: Francis Bacon, een Rauschenberg, een Goya, een de Lempicka, Max Beckman, Grünewald, Hockney of Jackson Pollock van. …maar daarover later meer.

BR_ 3.4.’19

Foto’s Bob Rooyens: Mirjam van der Linden

Doe mee aan RegieAct 8

Dutch Directors Guild organiseert in samenwerking met Hiddenways Academy de spelregie workshop RegieAct 8.

RegieAct 8, georganiseerd vanaf 1994, is een intensieve workshop opgezet voor professionele regisseurs, waarin de deelnemers aan de slag gaan met spelregie. De basis van de workshop is het zelf acteren, onder begeleiding van en geregisseerd door professionele acteurs en een acteercoach. Door als regisseur zelf te ervaren hoe het is om te acteren kun je op een heel primair niveau kennis ontwikkelen over spelregie. In reflectie momenten met de acteercoach en collega regisseurs wordt de koppeling gelegd naar het eigen regiewerk.

Naast het zelf acteren zijn er tijdens de workshop ook diverse momenten waarop je op je eigen regiestoel plaats kunt nemen. Zo zijn er momenten waarop de deelnemers elkaar mogen regisseren aan de hand van eigen inbreng of bestaande scènes én momenten waarop de deelnemers met professionele acteurs aan de slag gaan met door de coach aangeleverde film scènes.

RegieAct is opgebouwd in 4 blokken, verdeeld over 3 maanden.

Blok 1: Elementair spel door acteercoach Hidde Simons

Blok 2: Masterclasses van gast acteurs (van twee dagen zijn de gast acteurs al bekend, voor de andere dagen zijn we nog in onderhandeling).
Op dinsdag 18 juni is actrice Christine van Stralen als gastacteur aangetrokken, bekend van o.a. Dunya & Desi, Celblok H, Papadag, Flikken Rotterdam en nog veel meer, kijk daarvoor hier:

Op dinsdag 3 september is Peter Blok als gastacteur aangetrokken – bekend van o.a. Oud Geld, De Daltons, Cloaca, In therapie, ‘t Schaep met de 5 poten, Riphagen, Moeder ik wil bij de revue, Familie Kruys. Kijk ook hier.

Blok 3: Regisseren en acteren – deelnemers regisseren elkaar, onder begeleiding van acteercoach Hidde Simons. 

Blok 4: Professionele acteurs regisseren op basis van een bestaand script, o.b.v. acteercoach Hidde Simons.

Sinds het ontstaan van RegieAct hebben er meer dan 60 regisseurs deelgenomen. Over het algemeen hebben de  deelnemers de workshop als zeer nuttig ervaren en noemt men het een echte aanrader voor collega regisseurs.

RegieAct 8 gaat op de volgende dagen plaats vinden:
BLOK 1: 20, 21, 22 en 23 mei 2019
BLOK 2/3: 17, 18 en 19 juni 2019
BLOK 2/3: 2, 3 en 4 september 2019
BLOK 4: 23, 24, 25 en 26 september 2019

Locatie:  Studio Meneer de Wit, Baarsjesweg 202, Amsterdam
Tijd: 9.30 – 17.00 uur

De volgende acteurs hebben gedurende de jaren gastlessen gegeven:
Johanna ter Steege, Victor Löw, Paul van der Laan & Christine van Stralen, Frank Lammers, Willeke van Ammelrooy, Helmert Woudenberg, Ruben van der Meer, Bert Geurkink, Derek de Lint, Dragan Bakema, Ria Marks, Jack Wouterse, Katrien van Beurden, Hajo Bruins, Tom Jansen, Marcel Hensema en Monic Hendrickx.

Quotes van enkele oud deelnemers:
“RegieAct leert je denken en spelen als een acteur. Je denkt op een hoger niveau. Bijzondere mensen met veel creativiteit!”

“Geeft verdieping voor gevoel: ik ervaar het vak van acteurs, waardoor ik alles bespreekbaar kan maken. In het echt, op de set en bij repetities.”

“Inspirerend, blik-verbredend, laat vele kanten zien en heeft aandacht voor de toepassingen in de praktijk. Zelf zien en zelf doen.”

Deelname:
Aan de workshop kunnen maximaal 12 regisseurs meedoen. Er zijn nog maar een paar plekken over, dus wacht niet te lang.

Ben je lid van DDG, dan kost deelname 650 euro, ben je (nog) geen lid van DDG dan kost deelname 750 euro. DDG-leden hebben voorrang. Gespreide betaling is mogelijk voor DDG leden. Interesse? Laat het ons weten vóór maandag 15 april op events@directorsguild.nl.

De workshop wordt financieel mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Nederlands Filmfonds.

Winnaars DirectorsNL Awards 2019 bekend

Uitreiking regieprijzen voor meest opmerkelijke regieprestaties in 2018

In Pakhuis de Zwijger in Amsterdam zijn gisteravond (19 maart 2019) de DIRECTORSNL AWARDS uitgereikt in elf categorieën. Meer dan  2000 regisseurs hebben hun stem uit kunnen brengen, op de meest opmerkelijke regieprestaties van 2018. Het was dit jaar de derde keer dat zowel leden van de Dutch Directors Guild (DDG) als VEVAM aangeslotenen konden stemmen. Gastheer van de avond was: Howard Komproe.

De regieprijzen, die eens per jaar worden vergeven, zijn gegaan naar: 

Speelfilm: Michiel van Erp voor NIEMAND IN DE STAD 
Documentaire: Floris-Jan van Luyn voor THE BASTARD
TV dramaserie: Jan Albert de Weerd voor DE LUIZENMOEDER 
TV programma meercamera-regie: Henk van Engen voor DE WERELD DRAAIT DOOR 
TV programma eencamera-regie: Erik van Dijk voor ANDERE TIJDEN SPORT
Radio regie/podcast: Maartje Duin voor PODKAS ‘PAWEL DE POOLSE PLUKKER’
Digital storytelling: Anaïs López voor DE MIGRANT
Commercial: Ismael voor Calvé LIEKE
Korte documentaire: Morgan Knibbe voor THE ATOMIC SOLDIERS
Animatie: Job, Joris & Marieke voor A DOUBLE LIFE
Korte fictie film: Jamille van Wijngaarden voor TIENMINUTENGESPREK

Met name omdat alle prijzen zijn bepaald door Nederlandse collega-regisseurs, waren de winnaars buitengewoon verheugd.

Naast de DirectorsNL Awards werden er ook nog twee andere prijzen (twee beelden van Jeroen Henneman) uitgereikt. De DirectorsNL Oeuvre Award ging naar Bob Rooyens, “de Fellini onder de televisieregisseurs”. In vogelvlucht werd een indruk gegeven van zijn spectaculaire oeuvre. 
De DirectorsNL Grand Prix 2018 bestaande, naast het beeld, uit een geldprijs van 5000 euro ter beschikking gesteld door VEVAM Fonds, is uitgereikt aan Morgan Knibbe. De prijs, toegewezen door het bestuur van de Dutch Directors Guild ging naar Knibbe omdat: “Het bestuur zeer onder de indruk is van The Atomic Soldiers. De film fascineert door de intensiteit van de getuigenissen maar ook door zijn eenvoud in vorm. We kijken de oud-soldaten recht in hun ogen. Ogen die een blik in de hel hebben geworpen. De regisseur heeft ze zeer bekwaam begeleid in de gang naar herinneringen die voor vele van deze mannen verschrikkelijk waren en voor sommigen van grote schoonheid. Het bestuur vindt Morgan een zeer bevlogen maker, die vaak met zeer weinig middelen, zeer mooie en indrukwekkende documentaires maakt. “

Per categorie waren er drie nominaties, alle genomineerde films zijn te bekijken op: 
https://www.directorsguild.nl/nominaties-directorsnl-awards-2019-bekend/

Foto: Mirjam van der Linden


DIRECTORS.NL is het samenwerkingsverband van de Dutch Directors Guild en VEVAM.

Nominaties DirectorsNL Awards 2019 bekend

In de afgelopen twee weken hebben meer dan 2000 regisseurs hun stem kunnen uitbrengen op de shortlists voor de DirectorsNL Awards in 11 categorieën. Vannacht is de stembus gesloten.
De nominaties voor de meest opmerkelijke regieprestaties in 2018 zijn bekend (alfabetisch op volgorde van titel):

Speelfilm
1. Holandesa, La – Marleen Jonkman
2. Light as Feathers – Rosanne Pel
3. Niemand in de stad – Michiel van Erp

Documentaire (> 60 min.)
1.  Bastard, The – Floris-Jan van Luyn
2.  Buddy – Heddy Honigmann
3.  Nu verandert er langzaam iets – Mint Film Office / Menna Laura Meijer

TV-dramaserie 
1. Fenix – Shariff Korver
2. Luizenmoeder, De – Jan Albert de Weerd
3. Mocro Maffia – Bobby Boermans, Giancarlo Sanchez

TV Programma meercamera-regie
1. Bevrijdingsconcert – Mattias Bouman
2. DWDD uitzendingen – Henk van Engen
3. Feyenoord-PSV – Job Robbers

TV Programma eencamera-regie
1. Andere Tijden Sport – Erik van Dijk
2. Blauwe Hond, De – Ilse Vocking, Kitty Kooring
3. Je zal het maar hebben – Sjoerd Hulsegge, Thamar Bus

Radio Regie
1. Nation, The – Jeroen Stout
2. Ongesigneerd – Laura Stek en Tjitske Mussche
3. Opgejaagd – Jennifer Pettersson
4. Pawel, de Poolse plukker – Maartje Duin

Digital Storytelling
1. #dearcatcallers – Noa Jansma
2. Migrant, De – Anaïs López
3. Temporary Contact, A – Sara Kolster & Nirit Peled

Commercial
1. Calvé ‘Lieke’ – Ismael
2. Nike ‘Don’t Call Me Precious’ – Ben Brand
3. PLUS ‘Kerst’ – Ismael

Korte documentaire
1. Atomic Soldiers, The – Morgan Knibbe
2. Jolene – Elza Jo van Reenen
3. Moeder aan de lijn –  Nelleke Koop

Animatie
1. At First Sight –  Sjaak Rood
2. Bloeistraat 11 – Nienke Deutz
3. Double Life, A – Job, Joris en Marieke

Korte fictie film
1. Sisters – Daphne Lücker
2. Tienminutengesprek – Jamille van Wijngaarden
3. Tom Adelaar – Gonzalo Fernandez

De prijzen worden uitgereikt op dinsdag 19 maart in Pakhuis de Zwijger. DDG-leden en VEVAM aangeslotenen zijn van harte welkom. Kijk in je mail voor de uitnodigingen.

Diner vanaf 18.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur)
Feest vanaf 22.00 uur (dansen met DJ/VJ Upgreatz)