Aankondiging jaarvergadering

 

Jaarvergadering VEVAM

Woensdag 20 juni 2018
16.00 – 18.00 uur

Locatie: VondelCS (Franse Kamer), Vondelpark 3, Amsterdam

Tijd: 16.00u tot 18.00u, met aansluitend een borrel met buffet.

 

Reserveer nu: DirectorsNL Academy en Nieuwjaarsborrel

Bijeenkomst op 22 januari 2018 over de toekomst van het digitale medialandschap

Kabel- en telecommaatschappijen maken steeds meer eigen content. Goede ontwikkeling of gaat dit ten koste van de pluriformiteit? Op welke manier kan het publieke bestel overleven? Wat is de toekomst van de digitale platforms? En: Welke nieuwe kansen biedt het veranderende digitale medialandschap aan makers? Deze, en nog tal van andere vragen, stelt journalist Frénk van der Linden tijdens DirectorsNL Academy op 22 januari 2018 aan regisseurs, online mediamakers en producenten.

-> reserveer je kaarten hier


Locatie: 
De Nieuwe Liefde, Da Costakade 102, Amsterdam
Tijd: 20.00 – 22.30 uur, inloop vanaf 19.30 uur

Onder de sprekers bevinden zich Casper Sikkema (VICE Media Benelux)), Jeroen Koopman (Creative Producer NewBeTV)), regisseur Jos de Putter (De Correspondent), mediastrateeg Michel Mol, voormalig mediadirecteur NTR Carel Kuyl, Ruurd Bierman (European Broadcasting Union) en producent Hans de Weers (Tokyo Trial).

Na afloop is iedereen uitgenodigd op de Nieuwjaarsborrel van DirectorsNL

 


DirectorsNL
 is het samenwerkingsverband van VEVAM en Dutch Directors Guild.

Gouden Kalveren 2017 uitgereikt

Vrijdagavond 29 september zijn tijdens het L’OR Gouden Kalveren Gala op het Nederlands Film Festival de Gouden Kalveren, de grote prijzen van de Nederlandse film, uitgereikt. Het gala, gehouden in de Stadsschouwburg Utrecht, vormde het einde van de 37e editie van het festival.

Voor de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Televisiedrama en Interactive hebben jury’s de winnaars bepaald. De winnaars binnen de categorieën Lange Documentaire en Speelfilm zijn bepaald door een vertegenwoordiging van de Nederlandse vakwereld middels het Academy-model. Winnaars zijn onder andere:

Winnaars Gouden Kalveren – Academy

Beste Film BRIMSTONE

Beste Regie Martin Koolhoven voor BRIMSTONE

Beste Lange Documentaire DE KINDEREN VAN JUF KIET van Petra Lataster-Czisch en Peter Lataster

Winnaars Gouden Kalveren – Jury

Beste Korte Film  Nu of Nooit! – POLSKA WARRIOR van Camiel Schouwenaar

Beste Televisiedrama  DE ZAAK MENTEN van Tim Oliehoek

Beste Korte Documentaire  SNELWEGKERK van Elsbeth Fraanje

Winnaar Gouden Kalf van het Publiek

MEES KEES LANGS DE LIJN van Aniëlle Webster

Een overzicht van alle winnaars van de prijzen die tijdens het NFF zijn uitgereikt is hier te vinden.

VEVAM bericht aan aangeslotenen

HERINNERING
Deadline voor de tweede ronde van het DirectorsNL Fonds is 1 oktober a.s.

1 oktober a.s. is de sluitingsdatum voor inlevering van aanvragen voor de tweede ronde van het DirectorsNL Fonds, de startgeld regeling van het VEVAM Fonds.
Regisseurs met een film- of televisieplan, waarbij nog geen producent of omroep betrokken is, en die tenminste één jaar aangesloten zijn bij de Stichting VEVAM kunnen een aanvraag indienen.
De aan te vragen bijdrage kan maximaal €5.000 bedragen.
Meer informatie over hoe en waar een aanvraag in te dienen en over de voorwaarden is te vinden via de VEVAM website.
De eerste ronde van het DirectorsNL Fonds van 1 april jl. is zeer succesvol verlopen en inmiddels hebben 24 bij VEVAM aangesloten regisseurs een bijdrage voor de ontwikkeling van hun filmplan mogen ontvangen.

 

NEDERLANDS FILM FESTIVAL
Forum van de Regisseurs 2017

Het Forum van de Regisseurs, het speciale programma van NFF voor grensverleggende films, beleeft dit jaar zijn derde editie. Met dit programma biedt het NFF een podium aan filmmakers met een nadrukkelijk stemgeluid en een geheel eigen visie.

Locatie: Louis Hartlooper Complex in Utrecht

Aan het programma is een competitie verbonden: de winnaar van het Forum van de Regisseurs ontvangt een prijs van €5.000 om te besteden aan een volgende filmproductie. De prijs wordt tijdens de slotavond van de competitie op donderdag 28 september a.s. feestelijk uitgereikt. Het Forum van de Regisseurs wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage – waaronder het prijzengeld – van het VEVAM Fonds.


Stand van zaken KABELVERGOEDING REGISSEURS 2012-2014

Zoals bekend, zijn de kabelexploitanten sinds 1 januari 2015 weer vergoedingen gaan betalen aan VEVAM voor de film- en televisieregisseurs, op basis van nieuwe wetgeving die beoogt (film)makers een sterkere positie te geven. Voor de periode oktober 2012 tot eind 2014 zijn er nog altijd geen kabelvergoedingen aan filmmakers betaald.
Aangezien het inmiddels alweer bijna 5 jaar geleden is dat de kabelexploitanten stopten met betalen aan VEVAM, zal VEVAM aan alle exploitanten, producenten en omroepen een kennisgeving moeten sturen, om te voorkomen dat de vorderingen van haar aangeslotenen verjaren.

In verband met het stopzetten van de betaling van kabelgelden heeft VEVAM in 2013 een kort geding gevoerd tegen Ziggo/UPC. De vordering van VEVAM werd destijds helaas niet toegewezen, maar de rechter concludeerde wel dat de regisseurs recht hebben op de kabelvergoeding.

Ook Lira is in dat jaar een gerechtelijke procedure gestart tegen kabelexploitanten Ziggo en Delta. Nadat de rechtbank Amsterdam bij vonnis van augustus 2014 Lira (grotendeels) in het gelijk had gesteld, hebben de kabelexploitanten en RODAP hoger beroep ingesteld. Op 18 oktober 2016 heeft het Gerechtshof Amsterdam een tussenarrest gewezen. De – voorlopige – conclusie van het Gerechtshof was dat, hoewel Lira de kabelrechten niet rechtsgeldig van haar aangeslotenen heeft verworven, de vergoedingen voor die makers voor kabeldoorgifte alsnog betaald zullen moeten worden. Volgens het Gerechtshof zou die claim zich echter niet (rechtsreeks) tot de kabelaars richten, maar tot de producenten, die via RODAP ook partij zijn bij deze zaak. Deze uitspraak heeft ook voor de positie van de regisseurs en VEVAM grote betekenis.

Met de boodschap van het Gerechtshof, heeft overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van RODAP c.s. om uit te zoeken of een minnelijke oplossing gevonden kan worden, waarbij schrijvers en regisseurs alsnog met terugwerkende kracht hun misgelopen vergoedingen zouden ontvangen.
Ondanks inspanningen van alle betrokkenen, is het uiteindelijk niet gelukt om overeenstemming te bereiken over de uitgangspunten van zo’n minnelijke regeling. Dit betekent dat er nu op
16 oktober a.s. een nieuwe zitting bij het Gerechtshof zal volgen. VEVAM zal hier ook bij aanwezig zijn en we houden je op de hoogte van het verdere verloop.

Zoals gezegd, schrijven VEVAM (en Lira) deze week brieven aan de kabelexploitanten om verjaring van vorderingen te voorkomen. Nu de rechter in het tussenarrest de producenten heeft aangewezen als (mogelijke) betalingsplichtigen, ziet VEVAM zich genoodzaakt om dergelijke brieven samen met Lira voor de zekerheid ook aan alle bij haar bekende producenten te sturen. Dat neemt niet weg dat VEVAM nog altijd in de eerste plaats van mening is dat de vergoedingen door de kabelexploitanten betaald moeten worden.

Bij vragen hierover of in het geval je hierop wordt aangesproken door je producent, kun je altijd contact met ons opnemen of naar het VEVAM bureau verwijzen.

Bestuur en directie VEVAM

 

Festival met films uit de hele wereld gemaakt met de mobiele telefoon

Nederland beleeft Europese primeur met Mobile Movie Days

Liefhebbers van Mobile Movies opgelet! In september gaan de eerste Nederlandse Mobile Movie Days van start. Op 6 september wordt een expositie over dit fenomeen geopend in Museum Hilversum; de films die te zien zijn, variëren van speelfilms tot documentaires en animaties. Voor het grote publiek zijn de mobile movies een eyeopener, voor de professionals een gamechanger.

Op donderdag 7 september is de Amerikaan Ruben Kazantsev te gast bij de Mobile Movie Days in Hilversum. Hij is initiatiefnemer van het iPhone Film Festival en producent van de Mobile Movie ‘Departure’,die het Filmfestival van Cannes haalde.

Tijdens de Mobile Movie Days laat Kazantsev samen met de Nederlandse filmmaker Cesar Majorana de ontwikkeling van de mobile movies zien en films die zijn geproduceerd zonder dat de makers elkaar ooit hebben gezien, zoals Departure. Na elke film zijn er Q and A’s.

Tijdens het festival zijn er verder masterclasses rond mobile movies, worden de kansen van deze films belicht en wordt de invloed ervan op de media-business bekeken.

De Mobile Movie Days duren tot en met 4 oktober. Het complete programma is te vinden op www.dutchmediaweek.nl/mobile-movie-days. De toegang tot de diverse onderdelen is gratis – op de expositie na – maar wel op basis van inschrijving. Het formulier hiervoor staat op de website. Let op: vol=vol!  

Het festival is een initiatief van regisseur en producer Ruud van Gessel en Museum Hilversum en wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hilversum. Het event maakt van 6-13 september onderdeel uit van Dutch Media Week, waarin media in al hun facetten worden belicht.

Link naar teaser van mobile movie ‘Departure’: https://www.youtube.com/watch?v=CR8yS6dYdS8

VEVAM Go Short Award 2017

Gepost op: 11 april 2017

Afgelopen zaterdag 8 april werd de VEVAM Go Short Award 2017 uitgereikt voor de beste Nederlandse korte film. Winnaar van dit jaar is The Origin of trouble van Tessa Louise Pope. De award werd uitgereikt tijdens het Go Short Film Festival, dat plaatsvond van 5 – 9 april in Nijmegen. Onderstaand is een overzicht van alle overige winnaars te vinden.

 

 

NTR Go Short Awards for Best European Short Film
Fiction
: Import – Ena Sendijarevic (The Netherlands)
AnimationMoms on Fire – Joanna Rytel (Sweden)
DocumentaryI’m not from here – Maite Alberdi & Giedr? Žickyt? (Chile, Lithuania, Denmark)
Art FilmMartin Cries – Jonathan Vinel (France)

special mentions
AnimationWednesday With Goddard – Nicolas Ménard (United Kingdom)
DocumentaryThree Conversations on Life – Julia Staniszewska (Poland)
ArtCILAOS – Camilo Restrepo (France)

 

Go Short Encouragement Award for Best Student Film
Nature: All Rights Reserved – Sebastian Mulder (The Netherlands)

 

VEVAM Go Short Award for Best Dutch Short Film
The Origin of Trouble – Tessa Louise Pope (The Netherlands)

special mention: Greetings from Kropsdam – Joren Molter (The Netherlands)

 

Nijmegen Youth Award & Moviezone Youth Award
Greetings from Kropsdam – Joren Molter (The Netherlands)

special mention: Urban Cowboys – Paweł Ziemilski (Poland)