Nieuwe richtlijn financiering documentaire producenten

Mede naar aanleiding van het eindrapport ‘De sector van documentaire producenten in beeld’ treedt per 1 november 2019 een nieuwe financiële richtlijn van het CoBO, Filmfonds, NPO-fonds en de NPO in werking.

De maatregel is gericht op financiering van de inzet van producenten voor zaken als publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering, en is van toepassing op alle productiebegrotingen van documentaires die vanaf 1 november 2019 ter beoordeling worden voorgelegd aan één dan wel meerdere van bovengenoemde financiers, dan wel betrokken publieke omroepen. Daarmee wordt geborgd dat producenten van documentaires tot op zekere hoogte gehonoreerd worden voor bovengenoemde zaken.

De maatregel zal onderdeel uitmaken van de financiële kaders van de fondsen en geldt in beginsel voor één jaar waarna op basis van de behaalde resultaten besloten zal worden of het wordt gecontinueerd.
17,5% – sleutel Vanaf 1 november 2019 is het bij nieuwe subsidieverleningen voor producenten mogelijk maximaal 17,5 % extra – tot maximaal 10K – te rekenen over de regiefee in de productiebegrotingen van documentaires ten behoeve van extra inzet op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.

De volgende uitgangspunten zijn van toepassing:

  • Het percentage van 17,5% mag uitsluitend worden berekend over de zuivere regiefee, extra toeslagen voor de regisseur voor bijvoorbeeld camerawerk, vallen hierbuiten.
  • Bij berekening van de posten onvoorzien, producers fee en overhead mag de post 17,5 % – sleutel niet in aanmerking worden genomen.
  • De 17,5% – sleutel mag tot maximaal 10K in rekening worden gebracht.
  • In de productiebegroting van documentaires wordt een separate post met als titel 17,5% – sleutel opgenomen. Deze post wordt onder de streep vermeld, dus ná de berekeningen van overhead, producersfee en onvoorzien.
  • De extra 17,5% is bedoeld voor activiteiten op gebied van publieksbereik, innovatie en verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de producent, of enige andere activiteit die ten goede komt aan de verdere ontwikkeling van de productiemaatschappij.

De fondsen zullen de regeling eind 2021 evalueren, waarbij ook de resultaten van de professionaliseringslag onder documentaire producenten zullen worden meegenomen.

Bericht CoBo, Hilversum, 16 oktober 2019

Lees hier het eindrapport ‘de sector van documentaire producenten in beeld’.

Videoland Academy steunt nieuwe filmmakers met een miljoen euro

Pitch Videoland Academy nu open voor nieuwe lichting makers

[embedded content]

Videoland is een nieuw talentontwikkelingsproject gestart: de Videoland Academy, gesteund door het Nederlands Filmfonds en in samenwerking met het NFF, IDFA, IFFR en Dr. Script.

Videoland stelt ruim een miljoen euro beschikbaar en geeft nieuw talent jaarlijks de kans om in totaal vier fictiefilms van drie kwartier en een documentaire drieluik te maken.

Videoland Academy wil een nieuwe lichting makers de kans bieden zich te ontwikkelen en ervaring op te doen binnen de professionele beroepspraktijk waarin ook commerciële belangen een rol spelen. Voor tenminste de komende drie jaar biedt de Videoland Academy hiervoor een podium. De nieuwe lichting filmmakers kan originele en spannende ideeën vanaf nu pitchen via videoland.nl/academy.

Ieder jaar wordt een nieuw thema bepaald voor zowel de fictie als de non-fictie projecten. Voor deze eerste editie (2020-2021) wordt er gezocht naar originele en toegankelijk vertelde verhalen met cinematografische kwaliteit met als thema Grounded Sci-Fi voor de fictie films en True Crime voor de documentaire serie.

Interesse om te pitchen? Kijk voor meer informatie en alle criteria op videoland.nl/academy. Deadline voor aanmelding is 9 december 2019, 12.00 uur.

Tijdens de komende editie van het IFFR wordt er bekendgemaakt welke makers geselecteerd zijn voor de Videoland Academy.
De uitzending van de vier fictie films en documentaire serie staat gepland voor 2021 op Videoland en er worden premières beoogd tijdens het Nederlands Film Festival en het IDFA 2020.

Animaties en publicatie “De waarde van het auteursrecht” gelanceerd

Voorlichtingsfilms en boekje “De waarde
van het Auteursrecht”

10 oktober 2019 lanceerde Platform Makers,
het samenwerkingsverband van beroepsorganisaties en vakbonden voor auteurs en
artiesten, twee
korte animatiefilms
en het boekje “De waarde van het Auteursrecht”.

Platform Makers voorzitter Erwin Angad-Gaur
overhandigde beide uitgaven tijdens een debat in het Haagse Nieuwspoort aan
Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het Ministerie
van Onderwijs Cultuur en Wetenschap.

Daarnaast lanceerde Platform Makers de
webpagina www.auteursrechtuitleg.nl,
met een korte uitleg van het auteurs- en naburig recht.

De animatiefilms kwamen tot stand dankzij een
bijdrage van het Ministerie op voorspraak van de Regiegroep Arbeidsmarktagenda
(Culturele en Creatieve Sector).

“Groter dan de bouw”

Erwin Angad-Gaur, voorzitter Platform Makers: “Het auteursrecht lijkt aanweziger en dichterbij dan ooit. Maar toch – in al zijn details en nuances – vaak onbekend, bij zowel beleidsmakers als consumenten, gebruikers en veel makers zelf. De ‘auteursrechtrelevante sectoren’ zijn goed voor 6 procent van het Nederlandse bruto binnenlands product en 7,4 procent van de totale werkgelegenheid in ons land. De sector is van groter economisch belang dan de bouw, maar de auteurs en artiesten op wiens werk de sector gebouwd is, verdienen volgens elk onderzoek bijzonder slecht. Ze profiteren nauwelijks mee en moeten al te vaak al hun rechten overdragen aan exploitanten. Dat moet en kan beter.”

Barbera Wolfensberger, directeur-generaal
Cultuur en Media bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap: “Voor
een gezonde culturele en creatieve sector moeten we het makerschap
aantrekkelijk houden door eerlijke contracten. Vooral voor jonge en beginnende
makers is voorlichting hierover heel belangrijk. En daar zijn deze
toegankelijke en heldere filmpjes geknípt voor. Alleen voorlichting is
natuurlijk niet genoeg. Ook opdrachtgevers moeten hun verantwoordelijkheid
nemen. Zij moeten de makers een eerlijke vergoeding betalen als ze hun werk
willen gebruiken.”

Verspreiding

De animatiefilms en de uitgave “De waarde van
het Auteursrecht” zullen worden verspreid via het kunstvakonderwijs,
journalistieke opleidingen en via de bij Platform Makers aangesloten
makers-organisaties.

De films zijn online te vinden via deze link.

Het boekje “De waarde van het Auteursrecht”
is te downloaden via deze link.

Meer informatie over het auteurs- en naburig
recht: www.auteursrechtuitleg.nl

Winnaars Gouden Kalveren 2019

Zaterdag 5 oktober zijn de Gouden Kalveren uitgereikt tijdens het Grolsch Gouden Kalveren Gala.

De winnaars zijn:

Beste Korte Documentaire
DE WAARHEID OVER MIJN VADER – Shamira Raphaëla

Beste Korte Film
KORT! – EN ROUTE – Marit Weerheijm

Beste Acteur Televisiedrama
Gijs Naber – JUDAS

Beste Actrice Televisiedrama
Rifka Lodeizen – JUDAS

Beste Televisiedrama
ZEVEN KLEINE CRIMINELEN – Rob Lücker

Beste Interactive
DIE FERNWEH OPER – Daniel Ernst

Beste Sound Design
Alex Booy en Huibert Boon – MY FOOLISH HEART

Beste Muziek
Rutger Reinders – DIRTY GOD

Beste Camera
Jasper Wolf – NIEMAND IN DE STAD

Beste Montage
Menno Boerema (Postuum) – HET WONDER VAN LE PETITE PRINCE

Beste Lange Documentaire
LIVING THE LIGHT – ROBBY MÜLLER – Claire Pijman

Beste Production Design
Kurt Loyens – BAANTJER HET BEGIN

Beste Mannelijke Bijrol
Thomas Höppener – DE LIBI

Beste Vrouwelijke Bijrol
Julia Akkermans – NIEMAND IN DE STAD

Beste Acteur
Marcel Musters – GOD ONLY KNOWS

Beste Actrice
Melody Klaver – RAFAËL

Beste Scenario
Jeroen Scholten van Aschat en Shady El-Hamus – DE LIBI

Beste Regie
Sacha Polak – DIRTY GOD

Beste Film
DIRTY GOD – Marleen Slot voor Viking Film

Winnaar Gouden Kalf van het Publiek

Het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek is namens het stemmende publiek uitgereikt aan de film BON BINI HOLLAND 2 van producent Maarten Swart, Sander Emmering en Nelsje Musch-Elzinga, geregisseerd door Jon Karthaus. Aan het Abraham Tuschinski Fonds Gouden Kalf van het Publiek is tevens een geldprijs van €30.000 verbonden voor de producent, te besteden aan een nieuwe Nederlandse filmproductie. Deze prijs werd voor het vijfde jaar oprij beschikbaar gesteld door het Abraham Tuschinski Fonds.

Gouden Kalf voor de Filmcultuur

Filmconnaisseur Jac. Goderie ontving het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. Dit Gouden Kalf wordt door de Raad van Toezicht van het NFF uitgereikt om personen of instanties te eren die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse Filmcultuur.

Prijs van de Nederlandse Filmkritiek

De Prijs van de Nederlandse Filmkritiek is namens de Kring van Nederlandse Filmjournalisten (KNF) vanavond uitgereikt aan KEEPER van Johan Kramer.

Jury’s en Academy

De nominaties en winnaars van de Gouden Kalveren in de categorieën Korte Documentaire, Korte Film, Televisiedrama en Interactive worden bepaald door onafhankelijke jury’s die per categorie uit een drietal professionals bestaat. De jury voor Korte Documentaire bestaat uit documentairemakers John Appel, Yan Ting Yuen en producent Janneke Doolaard. Voor het Gouden Kalf voor Korte Film en Televisiedrama jureren regisseur/animator Nienke Deutz, producent Erik Glijnis en regisseur/scenarioschrijver Nicole van Kilsdonk. De jury voor het Gouden Kalf voor Beste Interactive wordt gevormd door film- en mediamaker Mirka Duijn, digitaal kunstenaar Floris Kaayk en professor dr. Joost Raessens.

De nominaties en winnaars voor Speelfilm en Lange Documentaire worden sinds 2015 bepaald volgens het Academy-model. Een grote groep vakgenoten kiest zelf de winnaars zoals ook bij internationale competities en filmprijzen als de Oscars, de Bafta’s en de Césars. Het Nederlandse model is door het NFF en de Dutch Academy For Film (DAFF) gezamenlijk ontwikkeld. De groep stemgerechtigden van 669 professionals bestaat uit Gouden Kalf-winnaars sinds 1981 in alle categorieën, Nederlandse winnaars van hoofdprijzen in het internationale filmcircuit en uit leden van de DAFF.

VEVAM Fonds Prijs gaat naar ‘Nu verandert er langzaam iets’

Nu verandert er langzaam iets van mint film office wint lustrumeditie Forum van de Regisseurs.

Nu verandert er langzaam iets van mint film office is de winnaar van de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs 2019. “De rigoureuze vorm, die in al haar simpelheid extreem bepalend is voor de interpretatie, maakt ons als kijker zowel voyeur als lijdend voorwerp,” aldus de jury. Speciale vermeldingen waren er voor Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini en Nocturne van Viktor van der Valk. De prijzen werden donderdagavond uitgereikt in de Winkel van Sinkel in Utrecht door Barbara Visser en Anke Teunissen, die samen met de Vlaamse filmmaker Bas Devos de jury vormden. Met het Forum van de Regisseurs biedt het Nederlands Film Festival een platform aan filmmakers die op geheel eigen wijze een stempel drukken op hun producties. Voor de lustrumeditie van het Forum van de Regisseurs werden dertien vernieuwende en ambitieuze Nederlandse film- en filmische producties geselecteerd.

Het juryrapport

De jury over Nu verandert er langzaam iets van mint film office
“Soms is een stap achteruit een betere manier om iets te onderzoeken dan dichter op je onderwerp gaan zitten, en deze filmmaker heeft dat niet alleen goed begrepen maar er ook een vorm voor gevonden die staat als een huis. Na lange discussie heeft de jury gekozen voor een film die met een analytische en soms zelfs meedogenloze blik kijkt naar het gewroet en gemodder van de mens. In dezelfde beweging slaagt de film erin om de zucht naar maakbaarheid en het woekerend systeemdenken in de Nederlandse cultuur vlijmscherp neer te zetten. De keuze van de regisseur om kritische kanttekeningen en persoonlijke terzijdes voor zich te houden en het filmisch kader zélf te laten werken als katalysator voor de inhoud vond de jury moedig en effectief. De rigoureuze vorm, die in al haar simpelheid extreem bepalend is voor de interpretatie, maakt ons als kijker zowel voyeur als lijdend voorwerp. Daarmee toont de film de zoekende mens in een neoliberale cultuur maar gaat tegelijkertijd óók over het wezen van film zelf. Om die redenen – en nog veel meer – honoreert de jury Nu verandert er langzaam iets van mint film office.”

Nu verandert er langzaam iets ging vorig najaar in wereldpremière op het International Documentary Film Festival Amsterdam, en werd daar bekroond met de Beeld en Geluid IDFA Award for Dutch Documentary. De documentaire werd 21 maart jl. in de Nederlandse filmhuizen uitgebracht door Cinema Delicatessen en is nog te zien op Picl.nl, net als de overige Forumfilms.

De jury over Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini
“Misschien leggen de meest eenvoudige beelden wel het doeltreffendst de complexiteit van het bestaan bloot. In deze film wil het stof maar niet gaan liggen. De horizon, de belofte aan een nieuwe dag is bijna permanent aan het zicht ontnomen.
Dwars door de Afghaanse stofwolk heen kijken verschillende ogen ons aan. Een zak suiker scheurt en laat een spoor na. Er blijft maar olie uit de motor van de kapotte bus lopen. Nog voor de sneeuw geruimd is, ligt het dak alweer vol. De jury is ontroerd door de kwetsbaarheid van de hoofdpersonages. Abas, de getroebleerde buschauffeur, bestaat. De dappere broertjes Afshin en Benjamin bestaan. Verdorie, ze bestaan. We honoreren Aboozar Amini voor zijn prachtige film Kabul, City in the Wind met een speciale vermelding.”

Kabul, City in the Wind ging vorig najaar in wereldpremière op het International Documentary Film Festival Amsterdam, en werd daar onderscheiden met de IDFA Special Jury Award for First Appearance. Cinema Delicatessen bracht Amini’s debuutfilm op 24 januari uit in de filmhuizen.

De jury over Nocturne van Viktor van der Valk
“Als kijker worden we in de op hol geslagen sneltrein binnen de hersenpan van een jonge filmmaker gezogen. De filmfreak kent zijn klassiekers goed, heeft zijn voorgangers grondig bestudeerd: hij weet wat een goede film is. Zijn filmplan is er, de karakters zijn er, de acteurs zijn, er is op termijn zelfs geld, maar er zijn ook keuzes, twijfels, familie, ruis, afleiding. En dan toch doordenderen! Doen of niet doen? Ja! Gaan!! En dan zien we een intelligent visueel spektakel dat smaakt naar meer: veel meer. De tweede speciale vermelding is voor Viktor van der Valk en zijn speelfilmdebuut Nocturne.”

Nocturne van Viktor van der Valk ging begin dit jaar in wereldpremière op het International Film Festival Rotterdam in de sectie Bright Future. Gusto Entertainment bracht het speelfilmdebuut van Van der Valk 9 mei jl. uit in de filmhuizen.

De jury bestond uit Anke Teunissen (vorig jaar gedeeld winnaar van de VEVAM Fonds Prijs van het Forum van de Regisseurs met De stoel van de laatste jaren – Egbert), filmmaker-kunstenaar Barbara Visser (vorig jaar geselecteerd met The End of Fear) en de Vlaamse regisseur Bas Devos.

“De jury had deze keer niet te maken met de befaamde appels en peren, nee, het was dit jaar nog veel erger: we moesten kiezen tussen een kersenbonbon of zoute drop, een Bifi worstje of een moorkop, tussen ranja en wodka,” stelden zij. “De verschillen waren groot, zowel tussen de films als bij de juryleden onderling. Uiteindelijk zijn we het eens geworden over de uitspraak die we doen met onze keuze, en willen daarmee vooral pleiten voor de pluriformiteit in het filmlandschap. Een veld waarin zowel het belang van het experiment als de formulefilm en alles daar tussenin wordt erkend, want zonder het een is het ander niets waard.”

“Films die radicaal uit het kader springen, zoals de curatoren het Forum typeren, hebben we eigenlijk niet gezien, en misschien hoeft dat ook niet – het is tenslotte al krankzinnig moeilijk om een ‘gewone’ goede film te maken, zoals de meesten van ons weten. We waren enthousiast over meerdere films om meerdere redenen, en kozen een winnaar en twee speciale vermeldingen om die breedte te kunnen honoreren.”

Het programma van het Forum van de Regisseurs 2019 werd met medewerking van het NFF, samengesteld door curatoren Jan Pieter Ekker, chef Kunst van Het Parool, en Dana Linssen, onder meer filmcriticus voor NRC Handelsblad en de Filmkrant. De curatoren verzorgden ook de uitgebreide nagesprekken met de regisseurs. Alle producties werden ingeleid door curatoren van het Centraal Museum; zij deden dat aan de hand van werken uit de museumcollectie.

Met de lustrumeditie is afscheid genomen van de curatoren Jan Pieter Ekker en Dana Linssen. Het Nederlands Film Festival bedankt hen voor hun inzet en verrijking van het programma van het Forum van de Regisseurs.

De vertoonde films binnen het Forum van de Regisseurs 2019

· De libi van Shady El-Hamus
· De vliegende hond van Johannes Hogebrink
· Eight van Michel van der Aa [VR]
· In My Absence van Niki Smit en Maartje Nevejan [VR]
· Instinct van Halina Reijn [openingsfilm]
· Kabul, City in the Wind van Aboozar Amini
· Nocturne van Viktor van der Valk
· ‘Nu verandert er langzaam iets’ van mint film office
· Retrospekt van Esther Rots [slotfilm]
· Take Me Somewhere Nice van Ena Sendijarević
· The Beast in the Jungle van Clara van Gool
· Trapped in the City of a Thousand Mountains van David Verbeek
· Your Mum and Dad van Klaartje Quirijns

Alle winnaars van het Forum van de Regisseurs
2019: ‘Nu verandert er langzaam iets’ van mint film office
2018: Light as Feathers van Rosanne Pel en De stoel van de laatste Jaren – Egbert van Anke Teunissen en Jessie van Vreden
2017: Quality Time van Daan Bakker
2016: Full Contact van David Verbeek
2015: Those Who Feel the Fire Burning van Morgan Knibbe.

Lees meer op onze website

Circle of Film – Oproep filmsector aan bewindslieden en Kamerleden

Aan:
de Minister van EZK, de heer Eric Wiebes;
de Staatssecretaris van EZK, mevrouw Mona Keijzer;
de Minister van OCW, mevrouw Ingrid van Engelshoven;
de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de heer Arie Slob;
de Minister van Financiën, de heer Wopke Hoekstra;
de Staatssecretaris van Financiën, de heer Menno Snel;
alle fractievoorzitters en leden van de vaste Kamercommissie OCW, woordvoerders Cultuur en woordvoerders Media

CC:
Raad voor Cultuur
Nederlands Filmfonds

Amsterdam, 2 oktober 2019

Onderwerp: The Circle of Film

Geachte Ministers, Staatssecretarissen en leden van de Tweede Kamer,

In de natuur kennen we het begrip al lang, de ‘circle of life’. De voedselketen waarin iedere deelnemer, hoe klein of groot ook, zijn rol heeft in het voortbestaan van het geheel: bij, alg, mestkever, olifant, schimmel, oerbos, koraal. Het grote dient het kleine, het kleine voedt het grote – elke schakel is onmisbaar wil de keten sterk en gezond blijven.

In de cultuur, de door ons mensen gecreëerde ‘mensennatuur’, zou het niet anders moeten zijn. Ook daar zijn er schakels en ketens, die elkaar zouden moeten voeden en dienen. Waar de natuur in millennia van evolutie een organische ‘circle of life’ gecreëerd heeft, daar moeten wij in de cultuur de evolutie telkens opnieuw bedenken. Neem nu de Nederlandse filmcultuur. Er is een zogenaamde filmketen: er worden vanuit het niets ideeën en filmplannen bedacht, ze worden veelal geproduceerd met overheidsmiddelen en private financiering, het resultaat ervan wordt gedistribueerd in binnen- en soms buitenland, en vervolgens worden de films geëxploiteerd in bioscopen, op televisiezenders, dvd’s, video-on-demand-platforms, via kabelmaatschappijen en telecombedrijven. We spreken daarom van een filmketen. Maar een keten is nog geen ketting. De filmketen heeft een begin, waar geld in gestopt wordt en een uiteinde waar geld verdiend wordt.

Dan heeft de natuur het beter geregeld: daar wordt voedsel mest, en de mest dient uiteindelijk als voeding voor nieuwe groei en nieuw voedsel. Zo wordt een keten een ketting, een waarachtige ‘circle of life’.

De Nederlandse cultuur heeft verhalen nodig om haar identiteit, haar waardes, haar uitdagingen, haar tekortkomingen, haar morele kompas te leren kennen, te toetsen en te ijken. Die verhalen worden in onze samenleving steeds vaker via de beeldmedia geconsumeerd, via film, tv, video-on-demand, internet. Die Nederlandse verhalen zijn nodig omdat wij nu eenmaal in Nederland leven, Nederlands spreken en ook Nederlands denken.

Wil de Nederlandse filmcultuur overleven, dan zal de filmketen een filmketting moeten worden! Dan moet het einde van die keten (de filmexploitatie) aan het begin (de filmproductie) geklonken worden. Dan moeten de baten aan het einde de ‘boost’ voor een nieuw begin zijn.

De schakel, de missing link, die het einde van de filmketen aan het begin van die keten vastklinkt, moet door de overheid gesmeed worden. Het moet geen gouden schakel zijn, van ijzer of staal mag ook. Die laatste o zo belangrijke schakel hoeft de overheid namelijk geen extra geld te kosten, slechts de wil en overtuiging om een gezonde, zichzelf voedende filmcultuur te creëren. Als de overheid de diverse en talrijke eindexploitanten van de films en series in financieel opzicht duurzaam onderdeel laat worden van de filmproducties, door een systeem van heffingen en investeringsverplichtingen van 2 tot 5 % over de omzet, kunnen de filmmakers op hun beurt met behulp van deze financiële middelen zich beter en volwassener presenteren in de hedendaagse ‘filmjungle’.

Zo kan de overheid door een formele inspanning van de filmketen een echte ‘circle of film’ maken. Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Halina Reijn, Carice van Houten, Paul Verhoeven, Steve McQueen, Jean van de Velde, Anna Drijver, Job ter Burg, Frans van Gestel, Sacha Polak, Marleen Slot, Mijke de Jong, Martin Koolhoven, Els Vandervorst, Alex van Warmerdam, Marc van Warmerdam, Barry Atsma, Mike van Diem, Paula van der Oest, Alain de Levita, Ena Sendijarevic, Antoinette Beumer, Monic Hendrickx, Gijs Scholten van Aschat, Nanouk Leopold, Jim Taihuttu, Stienette Bosklopper, Joram Lürsen, Floor Onrust, Joost van Ginkel, Sam de Jong, Sander Verdonk, Maarten Swart, Simone van Dusseldorp, Shady El-Hamus, David Verbeek, Leontine Petit, Tamara Bos, Mischa Kamp, Anna van der Heijde, Tim Oliehoek, Mees Peijnenburg, Fedja van Huêt, Kaweh Modiri, Waldemar Torenstra, Dana Nechustan, Barbara Bredero, Tijs van Marle, Harry Ammerlaan, Ton Crone, Hetty Naaijkens, Bobby Boermans, Jules van den Steenhoven, Guido van Gennep en vele andere filmprofessionals,

alsmede:

De brief is hier te vinden.

Lees ook het essay ‘Voor een levendige audiovisuele cultuur’, geschreven door Paul Rutten, waarin de urgentie en noodzaak van een dergelijke maatregel aan de orde worden gesteld:  https://www.filmfonds.nl/page/7808/voor-een-levendige-audiovisuele-cultuur 

DDG Avond: gebruik creatieve voice-over bij documentaires – 14 oktober

De DDG Avond van maandag 14 oktober gaat over het gebruik van de creatieve en persoonlijke voice-over bij documentaire. Deze avond vindt plaats in Het Ketelhuis met medewerking van diverse regisseurs.

Onder meer Suzanne Raes en Peter Delpeut zullen aan de hand van fragmenten uit hun films laten weten wat de overwegingen zijn geweest bij het gebruik van hun voice-over en welke keuzes ze hebben gemaakt bij hun films resp. Ganz: How I Lost My Beetle en In Loving Memory. Maar ook andere makers zullen vanuit de zaal een bijdrage leveren aan het gesprek over het gebruik van de persoonlijke voice-over.  

De tweede helft van de avond zal in het teken staan van live coaching van en feedback op een creatieve voice-over. We hebben Allard Detiger, die bezig is met een zeer persoonlijke documentaire, bereid gevonden om live gecoacht te worden door actrice en dialoogcoach Bonnie Williams, terwijl dit technisch wordt begeleid door sound designer Jaim Sahuleka.  
En Willemiek Kluijfhout, die in de montage zit van haar essayistische documentaire The Naked Oyster, zal ter plekke van Bonnie feedback krijgen op de voice-over die nu ingesproken is door een actrice.  

Het zal een leerzame en leuke avond worden; een avond waar je bij toekomstige producties zeker wat aan kunt hebben. Dus komt allen!

Interesse om er bij te zijn? Laat het weten via eventbrite

Waar: Het Ketelhuis
Wanneer: Maandag 14 oktober
Aanvang: 20.00 uur
Toegang: Gratis

Still uit: Ganz: How I Lost My Beetle, regie Suzanne Raes

LHC Prijs voor Beste Filmpublicatie gaat naar Erik Brouwer

Utrecht, 28 september 2019

Bekendmaking winnaar Louis Hartlooper Prijs
voor de Beste Filmpublicatie 2019

Zaterdag 28 september is tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie uitgereikt aan Erik Brouwer voor het boek Diva. De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie is voor de vijftiende keer uitgereikt aan een persoon die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.

Uit het juryrapport
‘’Deze prikkelende biografie gaat over een vergeten Nederlands icoon waar menigeen nog nooit van had gehoord. Alleen al het feit dat Jetta Goudal de enige Nederlandse actrice is met een ster op de Hollywood Walk of Fame maakt dit boek uniek. En ook al geeft de schrijver in zijn voorwoord op humoristische wijze aan dat niet alles waargebeurd is; hij heeft zich duidelijk vol overgave gestort op de research en dat maakt de verhalen in dit boek over het algemeen bijzonder geloofwaardig.

De tijdsgeest is beeldend en gedetailleerd weergegeven. Hollywood’s zogenaamde Golden Age komt tot leven in enerverende anekdotes. (…) Het boek is soms grappig, vaak dramatisch, maar steevast met betrokkenheid geschreven. Jetta’s tragische laatste jaren en de verschrikkingen van de oorlog worden niet vermeden maar respectvol uiteengezet. En Goudals eigengereidheid, kracht, doorzettingsvermogen en tragiek zijn een mooie spiegel voor de huidige filmindustrie (en de wereld in het algemeen), waarin vrouwen nog steeds moeten vechten voor hun gelijkheid.’’

De uitreiking
De prijs werd uitgereikt door de juryvoorzitter Paul Ruven (namens DPN – Documentaire Producenten Nederland). De jury bestond verder uit Ashar Medina (namens Netwerk Scenarioschrijvers), Sander Houwen (namens DDG – Dutch Directors Guild), Nina Badoux (namens NSC – Netherlands Society of Cinematographers) en Digna Sinke (namens FPN – Filmproducenten Nederland).

Tijdens de prijsuitreiking verzorgde Nouchka van Brakel, de winnares van vorig jaar, een lezing met de titel Dreigen opwindende seksscenes in films uit te sterven?

De KNF heeft een moment gepakt om Pieter van Lierop te eren met een selectie van 25 van zijn beste stukken. En Suzanne Rethans gaf een voordracht over haar nieuwste boek: Begeerd en verguisd. Het leven van Sylvia Kristel.

De uitreiking vond plaats tijdens een door het Louis Hartlooper Complex aangeboden feestelijke bijeenkomst, gepresenteerd door Lex Veerkamp, voor leden van de Dutch Directors Guild (DDG), Filmproducenten Nederland (FPN), Documentaire Producenten Nederland (DPN), Netherlands Society of Cinematographers (NSC), Netwerk Scenarioschrijvers, het Louis Hartlooper Genootschap, de KNF, het NFF en de Louis Hartlooper Stichting en natuurlijk ook voor belangstellenden.

Erik Brouwer
Erik Brouwer (1972) is freelance schrijver en journalist. Hij schreef onder andere het prijswinnende boek Spartacus – De familiegeschiedenis van twee joodse olympiërs. Het boek Schaduwboksen – Nelson Mandela en de nobele kunst van de zelfverdediging werd genomineerd voor de Nico Scheepmaker Vakprijs 2013. Zijn verhaal Ernest Hemingway is een renner won in 2007 de Hard gras Prijs voor beste sportjournalistieke productie. Brouwers journalistieke artikelen over maffia, rechtszaken en sport verschijnen in onder meer Hard Gras, NRC, De Volkskrant, Revu en De Muur.

Debat “De waarde van het auteursrecht” – donderdag 10 oktober

Tijdens de bijeenkomst zullen twee korte voorlichtingsfilms en een publicatie over auteurs- en naburig recht gepresenteerd worden. Daarnaast is er een debat met zowel makers, producenten als politici onder leiding van journalist Frénk van der Linden. Onder meer de Kamerleden Peter Kwint (SP), Niels van den Berge (GroenLinks) zullen daarbij aanwezig zijn.

Het inkomen van makers en werkenden in de cultuur staat hoog op de politieke agenda. Het feit dat in de culturele sector sprake is van zeer scheve arbeidsverhoudingen wordt breed als een probleem ervaren, binnen de Tweede Kamer en binnen het kabinet.

Het auteurs- en naburig recht is voor auteurs en artiesten essentieel voor het verkrijgen van inkomen, maar lijkt daarbij soms onderbelicht. Onbekend maakt onbemind: tijd daarom om de dagelijkse werking en het belang van het auteurs- en naburig recht beter kenbaar te maken. Voor een eerlijk inkomen voor makers en voor een goed functionerende cultuursector.

Ook de zaal heeft gelegenheid tot inbreng. Dus kom 10 oktober naar Nieuwspoort en laat je stem horen!

Programma olv Frénk van der Linden, journalist:
– gesproken column
– presentatie boekje en
– lancering korte films “De Waarde van het auteursrecht, wees er zuinig op”
– debat: de praktijk & beleid

Deelnemers:
Eric Brinkhorst (fotojournalist)
Esmé Lammers (regisseur)
Britt van Uem (freelance journalist)
Monique van de Ven (actrice)
Martijn David (algemeen secretaris Groep Algemene Uitgevers (GAU))

Peter Kwint (Tweede Kamerlid SP)
Niels van den Berge (Tweede Kamerlid Groen Links)
Pim van Klink (cultuureconoom)
Erwin Angad-Gaur (voorzitter Platform Makers)

(Toevoegingen aan de deelnemers zullen in de aanloop naar het debat op de website van Platform Makers verschijnen.)

10 oktober 2019 oktober 16.30 uur (inloop 16.00 uur) tot 18.00 uur – aansluitend borrel

Nieuwspoort – Lange Poten 10, Den Haag
Aanmelden: info@platformmakers.nl

VERS Avond krijgt Nederlands Filmfonds te gast

Het Nederlands Filmfonds is te gast op de komende VERS Avond, en geeft nieuwe makers alle tips en tricks om de aanvraag tot een succes te maken! Ook DDG leden zijn van harte welkom op deze avond.

Als jonge filmmaker weet je, zonder geld, geen film. 
Een aantal collega’s van verschillende afdelingen binnen het Filmfonds geven een kijkje in dit bedrijf.

Zie deze avond als een uitgelezen kans om erachter te komen waar je aanvraag in eerste instantie terecht komt, hoe deze wel of niet geselecteerd wordt en waar het fonds naar op zoek is in jou, de filmmaker van de toekomst.

Datum: maandag 7 oktober 2019
Locatie: VondelCS
Tijd: 20:00-21:30 + borrel 

Tickets zijn vooraf verkrijgbaar via eventbrite of aan de deur (alleen pin).
Gratis voor VERS en DDG leden op vertoon van een ledenpas of lidnummer (zorg wel dat je je gratis kaartje reserveert).